Datagedreven Verzuim en Vitaliteit

"Minder verzuim begint bij jou - Maak jij gebruik van alle hulpbronnen?"

Je organisatie kampt met frequent en hoog ziekteverzuim. Dit probleem beïnvloedt niet alleen de productiviteit, maar ook de werksfeer en de bedrijfsresultaten. Het CBS rapporteerde dat het ziekteverzuim in Nederland in het eerste kwartaal van 2024 5,5% bedroeg. Hoewel dit een daling is ten opzichte van 2023, ligt het nog steeds hoger dan de 4,7% van voor de pandemie in Q1 2019 of de jaren ervoor. Volgens iets meer dan 1 op de 5 werknemers die verzuimden, waren de klachten bij het laatste verzuim geheel of gedeeltelijk te wijten aan het werk. Hier ligt dus een kans voor de werkgever.

Laurent Knook
Laurent Knook

Neem contact op

Irma Doze
Irma Doze

Neem contact op

Situatie

Waarschijnlijk doe je al veel aan het welzijn van medewerkers, maar werkt dit optimaal? Hoewel je wellicht beschikt over basisdashboards, een PMO, en er interventies zijn ingezet om het verzuim te verlagen, ontbreken vaak diepgaande analyses. Hierdoor identificeer, monitor en pak je de oorzaken van ziekteverzuim niet effectief aan, wat resulteert in generieke en inefficiënte interventies. Een recent wetenschappelijk artikel in het Journal of Occupational Health Psychology toonde aan dat bedrijven die niet in staat zijn om gedetailleerde data-analyse toe te passen, vaak worstelen met een verzuimpercentage dat 30% hoger ligt dan het gemiddelde. Dit betekent een significante extra kosten, verlies aan mankracht en een hogere werkdruk voor de resterende medewerkers. Hierdoor ontstaat een negatieve spiraal. Voorbeelden wat je dan ziet op de werkvloer: “Collega’s die pauzes moeten overslaan om het werk af te krijgen, overwerken waardoor avondeten met gezin gemist wordt, projecten die stilvallen omdat er eerst een nieuwe projectleider moet worden aangenomen en ingewerkt, extra werk wat leidt tot kortere gesprekstijden met klanten en minder klanttevredenheid.” Hoe langer je wacht met het verlagen van verzuim, hoe meer medewerkers verzuimen.

Placeholder text

Stel je eens voor dat iedereen in je organisatie vol energie aan het werk is. Hoe mooi zou dat zijn. Daarom de belangrijke vraag: Hoe verbeter je het welzijn van je medewerkers effectief?

“Hoe pak je medewerkerswelzijn aan?”

Deze zes datagedreven hulpbronnen helpen je verzuim te verlagen en vitaliteit te verhogen:

  1. Wat zijn de hoofdoorzaken van verzuim en welke daarvan zijn beïnvloedbaar?
  2. Wat zijn de knelpunten in ons huidige systeem?
  3. Wat zijn realistische doelstellingen per leidinggevende/afdeling voor verzuimreductie?
  4. Hoeveel verzuim verwachten we, waar, in de toekomst?
  5. Hoe zetten we verzuim professionals, zoals Arboarts en casemanager voor verzuim optimaal in?
  6. Werkt onze verzuim aanpak? Welke interventies en aanbieders zijn effectief?
placeholder

Is het tijd voor een doorbraak in verzuim?

Neem contact op met Laurent om de mogelijkheden te bespreken!

Gerelateerde insights

divider