Leiderschap & Cultuur

"Als leider leid je niemand naar de plekken waar je zelf niet komt"

Leiders spelen een cruciale rol in het geven van richting, motiveren en verbinden om een verandering te laten slagen. Wat maakt jou authentiek en impactvol als individueel leider? En hoe versterk je elkaar als leiderschapsteam of collectief in het geven van richting en verbinding? Lees hier verder als je meer wil weten over hoe wij leiderschapschapsontwikkeling ondersteunen.
Marijke ten Have
Marijke ten Have

Neem contact op

Natascha Renkers
Natascha Renkers

Neem contact op

Leiderschapsontwikkeling in transformaties

Verandering is de enige constante, hoe ga je om met de onzekerheid? Een verandering gaat gepaard met spanning, angst, verlangens en hoop. Rationeel weten we vaak dat verandering de juiste weg is, maar gevoelsmatig geeft het veel onrust. Samen met leiders verdiepen wij wat de verandering van je persoonlijk vraagt in het nemen van leiderschap en hoe je moedige gesprekken voert met je team(s) om in te spelen op wat nodig is. Het gaat vaak over een balans vinden tussen richting, ruimte en vertrouwen geven. Daarmee bouwen we aan de basis om samen prestaties te verbeteren.

Onze aanpak

Leiderschapsontwikkeling vraagt maatwerk in de context. Wij bouwen dit op met behulp van 6 pijlers: 
  1. We starten vanuit strategic alignment: de organisatiestrategie en -purpose staan centraal. En bepalen aan de start hoe we de impact van leiderschapsontwikkeling meetbaar maken. 
  2. Met een afvaardiging van de doelgroepen en stakeholders vertalen we de verandering naar het huidige en gewenste gedrag. En brengen we in kaart wat maakt dat het gewenste gedrag (nog) niet tot stand komt.
  3. We starten vanuit persoonlijk leren en reflectie en bouwen door op persoonlijke motivatie om te leren. 
  4. We bieden een aanpak op individueel niveau, groep en organisatie niveau, waarmee we de verschillende niveaus van leiderschap met elkaar in verbinding brengen.
  5. We brengen inhoudelijke kennis over transformaties en ervaring van andere leiders, best practices over gedragsontwikkeling en versterken vaardigheden. 
  6. We stimuleren het kort-cyclisch leren in de dagelijkse praktijk: we verbinden leren aan de dagelijkse prestatie op de werkvloer. Daar wordt het resultaat zichtbaar.

Onze stijl

We ondersteunen waar het kan. Confronteren waar het moet: we laten niet los als het spannend wordt. We werken no-nonsense, met humor en activerend.

Waar leidt focus op toe?

Gerelateerde insights

divider