Waarde realiseren met portfoliomanagement

Sturen op waarde zorgt voor een maximale bijdrage aan de strategische doelstellingen van een organisatie.

Succesvolle organisaties passen hun dienstverlening continu aan op de veranderende klantvraag en -verwachtingen. En door de nieuwe mogelijkheden in onze digitaliserende samenleving nemen die dagelijks toe. Portfoliomanagement stelt een organisatie in staat hier snel en flexibel te reageren en anticiperen, door tijdige besluitvorming te faciliteren over de benodigde aanpassingen, gegeven de beschikbare resources en financiële middelen. Zo wordt voorkomen dat aan het einde van het jaar er veel minder en andere initiatieven of producten gerealiseerd zijn dan vooraf afgesproken.

Sander Spanjaard
Sander Spanjaard

Neem contact op

Placeholder text

Draagvlak realiseren

Portfoliomanagement op een professionele manier opzetten en implementeren vraagt om een breed draagvlak binnen een organisatie. Het is een managementinstrument dat de essentie van de organisatie raakt omdat daarmee het doel van de organisatie gerealiseerd kan worden. Portfoliomanagement gaat om keuzes maken en vooral om nee leren zeggen tegen die producten en diensten die geen of een (te) beperkte bijdrage leveren aan het doel van de organisatie. Dat zijn de momenten waarop het draagvlak het meeste op de proef wordt gesteld.

Bewezen aanpak

Door onze implementatie-methode te richten op het behouden en verder uit te bouwen van het draagvlak binnen een organisatie, zorgen wij voor een succesvolle implementatie.

Kenmerkend aan onze methode is:

  • Gericht op mensen en hun onderlinge interactie;
  • Processen zo eenvoudig mogelijk;
  • Transparante governance en besluitvorming;
  • Stapsgewijze implementatie;
  • Zo snel mogelijk resultaten, beginnend met urgente problemen;
  • Aansluiten op bestaande governance en processen;
  • Doelgroepgerichte communicatie.

De Highberg adviseurs hebben in diverse projecten een ruime ervaring opgebouwd met het inrichten van portfoliomanagementprocessen en -governance. In onze aanpak staat niet alleen het resultaat centraal, maar ook de uitdaging om dit samen met onze opdrachtgevers te behalen. Daarbij willen we samen komen tot een goede basis, waarin onze opdrachtgever zichzelf herkent en waarbij Highberg de kennis en vaardigheden heeft overdragen zodat onze opdrachtgever vervolgens zelfstandig verder kan.

placeholder

Een Highberg klant verhaal

De positieve impact van Lean/Agile portfoliomanagement

Hoe laat ik op een laagdrempelige, concrete én fun manier zien waarom Agile onze werkwijze ook buiten IT verder professionaliseert? Met deze vraag gingen Highberg (voorheen VKA) en DUO samen aan de slag!

Gerelateerde insights

divider