Stakeholder Management

Grip op resultaten door actief stakeholder management!

Armpje drukken aan de overlegtafel… Niet fijn, maar in stuurgroepen van grote ICT-projecten gebeurt het maar al te vaak. Ook bij u? Dan is het misschien tijd voor actief stakeholdermanagement.

Ed van Doorn
Ed van Doorn

Neem contact op

Placeholder text

Samen komen tot het best haalbare resultaat.

Digitalisering maakt het makkelijk voor organisaties samen te werken. Maar succesvol samenwerken is meer dan alleen een technische uitdaging. Bij Highberg begrijpen we dat. In het het managen van complexe ICT-projecten en -programma’s besteden we aandacht aan het bundelen van belangen en het betrekken van de stakeholders. Wie zijn ze? Wat drijft hen? Waar schuurt het? We brengen de stakeholders in kaart en faciliteren het gesprek over belangen. Respect voor ieders positie staat hierbij voorop. 

Vier basisstrategieën

Hoe je met stakeholders communiceert hangt af van de verhoudingen en de fase waarin een samenwerking zich bevindt. Kijkend naar invloed op en belang bij het project of programma, werken we vanuit vier basisstrategieën: informeren, raadplegen, betrekken, samen doen. Als we stakeholders aanspreken, dan kiezen we onderwerpen die er voor hen toe doen. Het kan gaan over het samenwerkingsproces, maar soms is een aanvliegroute over inhoud of relatie makkelijker. Daar floreert de samenwerking bij en wordt iedereen beter van.

divider