Cloud leverancierselectie

Een goed beveiligde Cloud architectuur

Highberg helpt u bij het opstellen van een ICT-architectuur waarbij cloud een prominente plaats inneemt. Uw ICT-systemen moeten immers blijven werken, ook als een gedeelte van uw ICT naar de cloud gaat. Misschien heeft u in uw sourcing strategie uitgedacht dat u meerdere leveranciers wilt inzetten of grijpt u de kans voor modernisering of aanpassing van uw ICT-systemen, ook dan is een cloud architectuur noodzakelijk: het brengt structuur en overzicht aan zodat u grip krijgt op uw ICT landschap en grip houdt tijdens de transitie.

Highberg besteedt in uw architectuur expliciet aandacht aan beveiliging. We hanteren moderne beveiligingsconcepten zoals Zero-trust en Security-by-Design, nemen deze integraal mee in de architectuur. Hiermee borgen we een optimale veiligheid voor uw gehele ICT-landschap, in lijn met de strategie en passen bij de mogelijkheden van de organisatie, zodat u ervan op aan kunt dat uw architectuur zo veilig als mogelijk is en de grootste beveiligingsrisico’s in uw huidig ICT landschap worden geadresseerd.

Pim Schouten
Pim Schouten

Neem contact op

Placeholder text

De moderne (hybride) werkplek

Veel van de moderne werkplek en het applicatielandschap wordt
gefaciliteerd vanuit de cloud. Denk aan: hosting van ‘eigen applicaties’
op een Infrastructure/Platform as a Service (IaaS/PaaS) cloud; complete
business applicaties die als SaaS worden afgenomen, gebruik van Office
365, Sharepoint, Teams, etc. Highberg heeft dienstverlening die u helpt om de
werkplek van uw medewerkers naar de cloud te brengen. Highberg adviseurs
zorgen voor een samenhangende aanpak die leidt tot duurzame en
verantwoorde oplossingen voor uw medewerkers.

Een dataplatform in de cloud

Het gebruiken van (big) data vraagt om een omgeving die makkelijk
schaalbaar en flexibel is zodat het past bij de snel ontwikkelende
technologieën, zoals de inzet van machine learning en artificial
intelligence. Daarnaast is datamanagement steeds meer een onderwerp van
orde aangezien organisaties steeds meer leunen op data en zich moeten
verantwoorden over het gebruik van data. Een data infrastructuur in de
cloud is per definitie makkelijker schaalbaar en flexibeler. Maar data
in de cloud plaatsen roept in organisaties ook snel zorgen op, welke
vaak te ondervangen zijn. Wij helpen u om een architectuur uit te werken
waarin uw dataplatform een prominente rol speelt.

placeholder

Een Highberg klantverhaal

Ondersteuning bij outsourcing van de IT-omgeving naar de cloud

Highberg heeft samen met SRK de doelstellingen en uitgangspunten geformuleerd waar IT aan moet voldoen. Hier kwam uit naar voren dat SRK zich op het primaire proces wil richten: het verlenen van rechtshulp. ICT is daarbij geen kerntaak maar de IT moet wel betrouwbaar, efficiënt en in control zijn.

Placeholder text

SaaS readyness

Steeds meer software leveranciers bouwen hun applicaties om naar een Software-as-a-Service (SaaS) variant. Hiermee kunt u vanuit een standaard webbrowser applicatiefunctionaliteiten gebruiken terwijl de leverancier de applicatie vanuit zijn omgeving aanbiedt en beheert.

De overstap van een on-premise applicatie naar een SaaS variant lijkt voordelen te bieden, bijvoorbeeld ontzorging: vaker updates die functionaliteit toevoegen en minder afstemming tussen eigen beheerders. Maar hoe zit het met de kosten? En is uw organisatie eigenlijk wel klaar voor SaaS. Sterker nog: is uw leverancier wel klaar voor SaaS? Want een goede software ontwikkelaar is niet automatisch een goede applicatiebeheerder.

Om deze vragen te beantwoorden heeft Highberg een scan ontwikkeld waarmee zowel de gereedheid van de klantorganisatie als die van de leverancier gestructureerd in kaart wordt gebracht. Thema’s zoals bijvoorbeeld gegevensuitwisseling, ICT technologie, beleid, kosten, wet & regelgeving en uw regie organisatie nemen we hierbij mee.

Cloud partner selectie

Een migratie en transitie naar de cloud betekent een flinke operatie om van de huidige situatie naar de nieuwe situatie te migreren. Wat gaan we daarin zelf doen en waar zoeken we ondersteuning? En in welke vorm? Inhuur van specialisten, resultaatsopdracht of een lange termijn relatie? Want ook na migratie naar de cloud zijn er beheerwerkzaamheden die de cloud leverancier niet voor je invult en waarvoor je wellicht niet de expertise in huis hebt, wilt houden of kunt houden. 

Highberg ondersteunt organisaties met de selectie van partners. Van marktverkenning tot Europese aanbesteding indien nodig. We kunnen uw inkoopteam versterken op het gebied van inkoop en aanbesteden en/of inhoud (programma van eisen, verkaveling, contracteren, opstellen SLA’s, etc.). Of wij nu de rol van penvoerder, inhoudelijk adviseur of programmaleiding invullen, we helpen u de juiste leverancier(s) van uw clouddiensten te selecteren en in te kopen.

Gerelateerde insights

divider