Kostenbeheersing in de cloud

Hoe bestuur ik mijn cloud leveranciers en beheers ik mijn kosten?

Migratie is afgerond en leveranciers gestart. De cloud zoemt. Maar halen we de beoogde voordelen er wel uit? Wordt onze business strategie wel goed ondersteund? Hebben we de risico’s onder controle en wat te denken van de kosten? Vooralsnog zie ik de rekening alleen maar groeien, het lijkt wel of iedereen servers aanzet. Hoe hou ik grip op de cloud en mijn leveranciers nu er zo veel buiten mijn directe zicht gebeurt?


Pim Schouten
Pim Schouten

Neem contact op

Placeholder text

Cloud governance

Highberg ondersteunt organisaties met het inrichten van cloud governance. Highberg heeft kennis van verschillende modellen en frameworks van cloud governance maar kijkt altijd specifiek naar uw organisatie welke elementen daaruit het meest passend zijn voor uw situatie. Kijkend vanuit uw strategie helpen we met de inrichting van policies, standaarden en processen om deze strategie op een transparante, controleerbare manier te realiseren. Met een heldere taakverdeling tussen de verschillende rollen zodat op elk moment helder is wie welke besturende of controlerende taak uitvoert.

Cloud control

Een control framework helpt u met de eisen te formuleren op gebied van security, privacy en eventueel aanvullende compliance eisen, en deze met alle leveranciers in de keten af te stemmen en te beleggen. In periodieke afstemming met de leveranciers kunt u deze eisen toetsen en aantoonbaar maken. Dit natuurlijk met een risicogebaseerde aanpak om de inspanning beheersbaar te houden. Door de juiste processen en middelen in te richten binnen cloud governance en een risicogebaseerde aanpak, behoudt u de controle over uw ICT-levering.

De “oude” on premise infrastructuur kent de nodige risico’s. Maar veel daarvan waren bekend en zelf te mitigeren. De cloud lost een deel van deze risico’s op maar introduceert ook weer nieuwe risico’s. Weten we welke risico’s dit zijn, hoe we deze kunnen mitigeren en welke rol leveranciers daar in spelen? En waar de leveranciers de risico’s managen: hoe kunnen wij ons verzekeren dat zij dit daadwerkelijk en effectief doen? Highberg helpt organisaties om risico’s in kaart te brengen en deze te mitigeren. Highberg experts in ISO27001, NEN 7510, IT risk, security, privacy, cloud en leveranciersmanagement kennen de risico’s die cloud met zich meebrengt. We helpen uw organisatie grip te krijgen op deze risico’s zodat u in de toekomst kunt terugvallen op een solide fundament van afspraken en processen zodat u zelfstandig en met een heldere taakverdeling het risicomanagement kunt uitvoeren.

placeholder

Cloudregie en het Highberg Cloud Governance Framework

Bedrijven en organisaties maken in toenemende mate gebruik van de voordelen die de (public) cloud biedt. De Rijksoverheid zet de deur inmiddels ook op een kier! Om cloud op een doordachte wijze te laten landen is goede regie noodzakelijk. Maar hoe dan? Met dit framework ondersteunt Highberg haar klanten bij het inrichten van de (cloud)regieorganisatie die aansluit op hun doelstellingen.

Placeholder text

Grip op cloudkosten

Een kracht van de cloud is de flexibilisering van de kosten. Geen zware investeringen. Geen dure machines voor de testomgeving die 80% van de tijd niets te doen hebben maar opschalen en afschalen op maat. Maar in de praktijk valt dat nogal eens tegen. Flexibiliteit is niet gratis. Vrije op- en afschaling kent hogere tarieven dan langdurige contracten. En hoe goed zijn we in afschalen? Een machine staat zo aan maar wie zorgt dat deze eind van de dag weer uitgezet wordt? En met alle keuzes van producten, zones, tiers en variaties is het lastig te zien of de meest kosten efficiënte keuzes gemaakt worden.

Highberg helpt met het in optimaliseren van de kosten maar ook en met name het inbedden van kostensturing. Processen waarmee kosten continue bewaakt en gerapporteerd worden naar diensten over het geheel. Borging van tijdig uitzetten en afschalen. Afwegingskaders en rekenmodellen wanneer flexibele en wanneer wat langer gefixeerde afspraken worden gemaakt.

Gerelateerde insights

divider