Cloud visie

Veel organisaties oriënteren zich op de mogelijkheden die cloud technologie hen biedt. Dat is verstandig. ‘De cloud’ kan voordelen bieden, maar een overstap van uw ICT naar ‘de cloud’ brengt ook risico’s met zich mee. Highberg helpt u deze afweging te maken.

Uw strategische vragen beantwoord

Van belang is om te bekijken op welke wijze cloud een voordeel kan zijn. Wat zijn eigenlijk uw eigen business doelen, wat zijn uw plannen met uw eigen ICT en hoe past cloud in dit alles? Bent u op zoek naar flexibiliteit en schaalbaarheid of juist lagere kosten? Wilt u data gedreven gaan werken en ziet u cloud als enabler hiervoor? Het is belangrijk om de drivers voor uw organisatie en ambities boven tafel te tillen en duidelijk te maken. Pas dan kunt u de afweging maken of cloud ook echt ‘bij uw organisatie past’.

Pim Schouten
Pim Schouten

Neem contact op

Placeholder text

Belangrijkste vragen en dilemma’s

In een oriëntatie-fase adviseert Highberg u in een ‘Digitale Business Strategie’ of Data & IT-strategie om helderheid te krijgen in de belangrijkste vragen en dilemma’s en de beantwoording hiervan. Hierbij draait het veelal om de vraag: kan Cloud mij helpen om mijn ambities te bereiken en welke accenten moet ik plaatsen op de ICT, de organisatie en de voortbrenging van mijn (digitale) diensten. Highberg geeft antwoord op de strategische vragen en werkt deze vervolgens uit in een strategie, business case en high level (cloud)architectuur om zo grip te krijgen op de inhoud.

Transitie naar de cloud concreet

Highberg werkt deze vervolgens uit in een concrete roadmap van projecten die de transitie naar de cloud concreet stapsgewijs vormgeeft. Hierdoor bent u in staat om weloverwogen een keuze te maken in de voorbereiding voor een transitie naar de cloud en de bijbehorende leveranciersselectie.

placeholder

Een Highberg klantverhaal

Roadmap naar de Cloud - Gemeente Bodegraven-Reeuwijk

De gemeente Bodegraven-Reeuwijk heeft Highberg gevraagd om haar transitie naar de cloud mee te helpen realiseren. Hiertoe heeft Highberg een doelarchitectuur opgesteld en deze verder uitgewerkt in architectuurproducten, bijvoorbeeld een programma van eisen, om te gebruiken in een aanbesteding voor de selectie van een nieuwe IT diensten leverancier uit de cloud.

Placeholder text

Cloud adoptie raamwerk

Om de cloud succesvol te gebruiken zal een organisatie inhoudelijke vraagstukken op het gebied van zowel business, (regie)organisatie, techniek, beveiliging, etc. integraal moeten oppakken. Om deze verandering in goede banen te leiden heeft Highberg een Cloud Adoptie Raamwerk ontwikkeld. In dit raamwerk is uitgewerkt welke inhoudelijke zaken allemaal in detail geregeld moeten worden, en wat de organisatie hiervoor op het gebied van cloud moet kunnen. Door gebruik te maken van het Highberg Cloud Adoptie Raamwerk weet u zeker dat u geen zaken vergeet in de uitwerking.

De financiële businesscase

Veel mensen denken aan euro’s als het over de business case gaat. En natuurlijk is dat onderdeel van de business case. Highberg zet graag de kosten en baten voor u op een rijtje. Echter, ook de kwalitatieve kosten en baten nemen wij mee. Wat is schaalbaarheid bijvoorbeeld u waard en hoe belangrijk is dit eigenlijk?

Door een businesscase op te bouwen krijgt u enerzijds inzicht in de kostenstructuren van uw cloud leverancier(s) en anderzijds meer zicht op de voordelen voor uw organisatie. De business case helpt u in een latere fase om te zien of de beoogde voordelen daadwerkelijk worden behaald en of een voorziene kostenreductie daadwerkelijk plaatsvindt. In onze ervaring is een kostenbesparing soms mogelijk, maar vraagt dit een solide inrichting van regie op uw leveranciers en de bijbehorende kosten.  De voordelen zitten veelal in andere zaken: de flexibiliteit, schaalbaarheid, en soms de moderne functionaliteit van een modern softwarepakket uit de cloud.

Gerelateerde insights

divider