Ondersteuning bij outsourcing van de IT-omgeving naar de cloud

De veranderingen op ICT-gebied gaan snel en de complexiteit van ICT neemt steeds verder toe. Hoe houd je grip op ICT terwijl de vernieuwing steeds sneller gaat en steeds meer werk gedaan moet worden om bij te blijven? En hoe zorg je ervoor dat medewerkers mee kunnen in deze ontwikkeling? Voor SRK Rechtsbijstand, een stichting die onafhankelijke rechtsbijstand verleent namens verzekeraars, waren dit de uitdagingen waar zij mee te maken had. SRK verwacht namelijk steeds meer van haar ICT: hogere kwaliteit, lagere kosten en meer innovatie. Daarnaast moet de organisatie, en dus ook haar ICT, voldoen aan strenge normen op het gebied van informatiebeveiliging en privacy. Vanuit deze uitdagingen kwam de vraag: realiseer een sourcingstrategie zodat SRK op basis van weloverwogen keuzes gefaseerd haar ICT naar de markt kan brengen.

Transformation
Digitalisierung
Kennzahlen
E-Paper
Print-Abonnenten
Conversion
Media Time
Digitalnutzung
Wirtschaftlichkeit
Strategie

Terug naar de kerntaak

SRK levert rechtshulp voor de klanten van verzekeraars en het assurantie-intermediair. Ongeveer 250 specialisten, zoals juristen en advocaten, leveren deze rechtshulp. ICT speelt een steeds belangrijkere rol in de bedrijfsvoering. In het primaire proces, het behandelen van dossiers, is goede informatievoorziening cruciaal. Highberg heeft samen met SRK de doelstellingen en uitgangspunten geformuleerd waar ICT aan moet voldoen. Hier kwam uit naar voren dat SRK zich op het primaire proces wil richten: het verlenen van rechtshulp. ICT is daarbij geen kerntaak maar de ICT moet wel betrouwbaar, efficiënt en in control zijn.

Stapsgewijs naar uitbesteding toe

Op basis van een analyse van het ICT-landschap heeft Highberg met SRK verschillende domeinen gedefinieerd van housing (servers en storage) tot aan applicaties (kantoorautomatisering en bedrijfsapplicaties). Per domein is aangegeven welke sourcingvorm het beste past: zelf blijven doen, uitbesteden, samenwerken, of een variant hierop. Hiermee kon Highberg een verkaveling maken van het ICT-landschap in vijf clusters, waarbij ieder cluster een eigen route en snelheid kent. Immers, niet alles dient uitbesteed te worden en wat je wel wilt uitbesteden breng je gefaseerd de markt op.

SRK als regieorganisatie

Het goed kunnen aansturen van leveranciers van uitbestede ICT-dienstverlening is een andere manier van sturing vanuit de eigen organisatie. De sourcingstrategie heeft SRK geholpen om deze regiefunctie in kaart te brengen. Hierbij kan gedacht worden aan factoren zoals demand-supply, service-integratie en innovatie. Deze betreffen niet zozeer de inhoud van de uit te besteden ICT-dienstverlening, maar hebben betrekking op de wijze waarop SRK in staat is om de totale ICT-dienstverlening aan te sturen en te verbeteren. Dit maakt de organisatie wendbaarder terwijl deze meer grip op ICT houdt.

En wat betekende dit voor SRK?

et resultaat van de opdracht aan Highberg was een sourcingstrategie inclusief een plan van aanpak. Dit heeft SRK in staat gesteld de ICT gefaseerd uit te besteden en voor een groot deel naar de cloud. Wouter van Wijk, directeur Finance en ICT van SRK: “Dit traject biedt ons de mogelijkheid enerzijds focus aan te brengen op de primaire processen en anderzijds ICT-risico’s te mitigeren op een beheersbare en betaalbare manier”.

Wilt u meer weten over deze case? Neem dan vrijblijvend contact op met Pim Schouten.

Gerelateerde insights

divider