Home

Strategy & Change

Schaalbaar veranderen

Schaalbaar veranderen

Ons veranderplatform maakt het mogelijk om op een grote schaal interactie tussen teams, medewerkers en management te faciliteren rondom veranderinitiatieven. Door middel van een blend van fysieke en online interventie kunnen we een mix ontwerpen die past bij de gewenste veranderopgave. Online leermethodes zijn onder andere: video training, intervisie en inzet van gamification om nieuwe dagelijkse routines en gedragingen te introduceren. Door het werken aan korte praktische activiteiten en opdrachten, soms met een spel of competitie element, bekrijft het gewenste gedrag.

Jody Pietersz
Jody Pietersz

Neem contact op

Gerelateerde insights

divider