Home

Risk, Resilience & Compliance

Cyber security en continuïteit

Cyber Security en continuïteit

Steeds vaker worden we geconfronteerd met de risico’s die digitalisering met zich meebrengt. Denk bijvoorbeeld aan alle berichten de afgelopen jaren over beveiligingslekken, cybersecurity kwetsbaarheden, gehackte systemen en aangetaste privacy van personen. De dreigingen die via internet op organisaties af komen hebben een fundamenteel andere dynamiek dan traditionele security incidenten’in de IT; de aard van dreigingen is veranderd. Zero-day threats worden bijvoorbeeld op dit moment uitgevonden aan de andere kant van de wereld en vormen binnen een aantal uur een bedreiging voor uw informatievoorziening. En juist voor deze nieuwste dreigingen had de leverancier nog geen oplossingen beschikbaar. Bent u eenmaal besmet, dan bent u mogelijk een haard van verspreiding richting andere organisaties. Daarnaast zien we specifieke nieuwe technische dreigingen zoals botnets, gedistribueerde ‘Denial of Service’ aanvallen en het gijzelen van systemen de kop op steken.

Steven Debets
Steven Debets

Neem contact op

Placeholder text

Highberg helpt u bij de inrichting van uw risicomanagement, cybersecurity en IT compliance

Het dreigingsbeeld voor veel organisaties verandert continu. Geopolitieke ontwikkelingen brengen nieuwe dreigingen met zich mee, aanvallen worden steeds geavanceerder en aanvallers zijn steeds meer gediversifieerd. Analyse van cyber gerelateerde risico’s is een continu proces geworden, waarin een ongelofelijke hoeveelheid van data moet worden geanalyseerd. Highberg helpt u bij de inrichting van uw risicomanagement, cybersecurity en IT compliance. Daarbij richten we ons niet alleen op de formulering van eventuele risico’s, wettelijke- of beveiligingseisen voor uw informatievoorziening, maar ook op het inrichten van governance en werkprocessen die cybersecurity waarborgen. Dit doen wij voor klanten in verschillende branches en sectoren zoals Publiek, Zorg en Finance.

Highberg helpt u bij het opzetten van Business Continuity Management (BCM)

Als gevolg van een calamiteit kan uw business stil komen te liggen met alle nare gevolgen van dien: bijvoorbeeld het verlies van klanten of omzet of het stilvallen van uw productie. Veel werkprocessen worden tegenwoordig ondersteund met IT voorzieningen en daarom is het goed om na te denken over de continuïteit van uw business in geval van zo’n calamiteit. Wat gaat u dan doen? Highberg helpt u bij het opzetten van Business Continuity Management (BCM). Onze Lean BCM aanpak neemt uw organisatie mee in een pragmatisch en uitvoerbaar proces (zonder dikke documenten voor ieder denkbaar maar hoogst onwaarschijnlijk scenario). Wij oefenen met u de juiste werkwijze voor het geval er een crisis optreedt. We helpen u om de bedrijfskritieke processen in kaart te brengen en om vast te stellen welke maatregelen u moet nemen om hun continuïteit te waarborgen.

Cyber Security en Continuiteit dienstverlening beslaat deze onderwerpen

  • Inrichten van maatregelen om uw cybersecurity te verbeteren, zoals Identity & Access Management of een Security Operations Center.
  • Inrichten van uw security & continuiteitsmanagement processen (ISMS en BCMS), al dan niet gevolgd door begeleiding richting een ISO27001, NEN7510 of ISO22301 certificering.
  • Uitvoeren dreigings- en risicoanalsyes en uitwerken van het dreigingsbeeld van uw organisatie.
  • Analyseren en implementeren compliance frameworks, zoals bijvoorbeeld, NIS2, WBNI, DORA, NIST CSF of de BIO.
  • Opstellen continuiteitsplannen en uitvoeren crisistrainingen.
  • Serious gaming cybersecurity

Gerelateerde insights

Gerelateerde capabilities

divider