IT / OT / Zero Trust

Operational Technology (OT) en Information Technology (IT) vertegenwoordigen twee essentiële maar historisch gescheiden technologie domeinen binnen talloze organisaties. Twee domeinen die beide in toenemende mate met de toepassing van moderne technologie worden geconfronteerd. OT omvat systemen die worden gebruikt in industriële en productieomgevingen, terwijl IT zich richt op de gebruikelijke digitale infrastructuur van een organisatie. De toenemende convergentie van OT en IT, bekend als Operational Technology and Information Technology (OT/IT) Convergence, brengt extra risico met zich mee en leidt tot nieuwe uitdagingen op het gebied van beveiliging en beheer.

Door onze jarenlange ervaring kunnen we u hiermee uitstekend helpen. Wij hanteren een pragmatische aanpak waarbij we ons richten op een optimaal veiligheidsniveau en tegelijkertijd het risico op verstoring van IT/OT bedrijfsprocessen door niet-passende beveiligingsmaatregelen minimaliseert. In de praktijk gebruiken wij met succes passende standaarden en baselines zoals de NIST, ISO27001 en 2 en de IEC 62443 en maken die praktisch toepasbaar.

Hiermee hebben wij verschillende organisaties ondersteund bij het ontwikkelen van IT/OT beveiligingsbeleid, opstellen van baselines voor OT-IT beveiliging en het uitvoeren van risicoanalyses.

Steven Debets
Steven Debets

Neem contact op

Placeholder text

Beveiligingsparadigma Zero Trust vormt een sleutelrol in het waarborgen van veiligheid, ook binnen deze geconvergeerde omgeving. Zero Trust verwerpt het traditionele 'vertrouw, maar verifieer' model en eist voortdurende verificatie, ongeacht of het nu gaat om gebruikers, apparaten of netwerkverkeer, ongeacht of ze betrekking hebben op OT- of IT-systemen. Hiermee worden beveiligingsmaatregelen versterkt, waaronder doorlopende verificatie en geautomatiseerde gedragsanalyse, om mogelijke risico's effectief te minimaliseren. Dit concept vertaalt zich inmiddels steeds vaker in oplossingen in de markt, met verschillende interpretaties van de begrippen. Highberg volgt dit kennisgebied nauwlettend. We scheiden de hype van de realiteit, en passen de concepten toe in onze advies- en implementatietrajecten. Daarbij maken wij de essentiële verandercomponent, die hoort bij deze dynamiek binnen de business en IT, onderdeel van onze aanpak.

Gezamenlijk uitwerken van visie, beleid en architectuur

Binnen de bredere context van convergentie, automatisering en beveiliging staat Identity and Access Management (IAM) centraal. IAM stelt organisaties in staat om strikte controle uit te oefenen over toegang tot informatiesystemen en gegevens. Door zorgvuldig beheer van gebruikersidentiteiten, nauwkeurige regulering van toegangsrechten, attributen en omgevingsfactoren die toegang bepalen, legt IAM de basis voor een robuuste beveiligingsstrategie. Hierbij onderscheidt dynamische toegangscontrole zich als een opkomende ontwikkeling binnen IAM. Dit omvat de integratie van machine learning en gedragsanalyse om afwijkende gebruikspatronen op te sporen en automatisch tegenmaatregelen te activeren, zoals extra controles op identiteitskenmerken en/of omgevingskenmerken (context), of beperking van toegang.

Wij helpen u de juiste toekomstbestendige keuzes te maken in deze ontwikkelingen door het gezamenlijk uitwerken van visie, beleid en architectuur. Ook doen wij graag de implementatie, of dat nu is als programma- of projectmanager, architect, product owner, business consultant of vanuit quality control.

Placeholder text

Door Zero Trust en IAM te integreren in zowel OT- als IT-omgevingen, kunnen organisaties de complexiteit van hun infrastructuur beheersen terwijl ze tegelijkertijd de beveiliging versterken. Het doel is om een gebalanceerde benadering te creëren waarin zowel de operationele efficiëntie als de veiligheid worden gemaximaliseerd, waardoor bedrijven kunnen gedijen in een steeds meer verbonden en risicovolle digitale wereld.

Naast Zero Trust en innovatieve vernieuwingen in IAM, vinden wij ook onze uitdaging in moderne technologie. Of dat nu introductie van AI is, blockchain of moderne technologie die nog moet ontstaan, wij denken na over de risico’s met als visie dat de kansen van moderne technologie in lijn moeten zijn met de risico’s die het met zich meeneemt. Met andere woorden: hoe zorg je voor verantwoorde toepassing van nieuwe technologie.

Gerelateerde insights

divider