Herstructuring

"Zonder winstgevendheid is er geen speelruimte voor de toekomst."

Elke besluitvormer houdt zich bezig met de vraag hoe hij zijn winstgevendheid op korte en middellange termijn kan garanderen. Sommigen staan al met de rug tegen de muur, terwijl anderen handelen in het kader van toekomstgericht management. Wij helpen bedrijven of bedrijfsonderdelen grondig te reorganiseren om het concurrentievermogen te versterken, de winstgevendheid te verhogen of, in het ergste geval, plotselinge crises te overwinnen.

Herstructureren is meer dan het veranderen van rapportagelijnen

De breedte van de onderwerpen en de maatregelen van een herstructureringsprogramma hangt af van de huidige situatie, hoe groot de verandering moet zijn en welke effecten op korte termijn bereikt moeten worden. Highberg teams identificeren haalbare maatregelen om kosten te reduceren, marktpotentieel aan te boren, de productportfolio, waardecreatie en competenties aan te passen en managen de veranderingen - meestal samen met managers en geselecteerde medewerkers. Ons succes is de succesvolle implementatie en de zichtbare verbetering van de winstgevendheid.

Strategische bedrijfsoptimalisatie

Gerelateerde inzichten

Gerelateerde capabilities

divider