Home

People, Leadership & Culture

Diversiteit, Gelijkwaardigheid & Inclusie

Datagedreven diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie

"Data maakt verandering mogelijk en begeleidt bij de transformatie naar een diverse, gelijkwaardige en inclusieve organisatie."

De business case voor diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie (DEI) staat buiten kijf. Organisaties die aan DEI werken, behalen betere resultaten en hebben een hoger innovatievermogen. Daarnaast zijn deze organisaties aantrekkelijker op de arbeidsmarkt, waardoor ze een voorsprong hebben in het aantrekken van schaars talent.

Highberg biedt verschillende diensten en producten aan organisaties in hun DEI-transformatie, wat resulteert in een meer diverse en inclusieve organisatie.

Henrieke van Bommel
Henrieke van Bommel

Neem contact op

Gido van Puijenbroek
Gido van Puijenbroek

Neem contact op

Wat we bedoelen met diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie

Diversiteit gaat over de zichtbare en onzichtbare verschillen tussen mensen. Het meest bekende en meest gemeten voorbeeld is het verschil tussen mannen en vrouwen. Maar andere verschillen kunnen iemands culturele achtergrond, seksuele oriëntatie of religie zijn.

Gelijkwaardigheid richt zich op het bereiken van eerlijkheid door de verschillende omstandigheden en behoeften van de individuen te erkennen en aan te pakken. Het gaat om het verdelen van middelen, kansen en ondersteuning op basis van de specifieke behoeften van verschillende groepen of individuen. Dit verschilt van gelijkheid, wat gaat over gelijk zijn, vooral in status, rechten en kansen. Het impliceert het idee om iedereen hetzelfde te behandelen, ongeacht individuele verschillen.

Inclusie gaat over hoe medewerkers zichzelf kunnen zijn op de werkvloer als ze gewaardeerd worden om hun unieke kwaliteiten en eigenschappen en zich kunnen uiten. Een organisatie met een hoge mate van diversiteit, maar een lage mate van inclusie, zal niet profiteren van haar diverse personeelsbestand.

Wat Highberg te bieden heeft

Datagedreven? Diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie gaan over mensen, nietwaar?

Datagedreven betekent dat beslissingen worden genomen op basis van beschikbare data. Het gaat hierbij niet alleen om 'ruwe' data, maar om het onderzoeken van verschillende variabelen om meer duidelijkheid te krijgen over uw bedrijf. In veel situaties nemen we al datagedreven beslissingen, zoals het controleren van onze bankrekening of het verwachten van omzet. Met name binnen HR worden steeds vaker datagedreven beslissingen genomen, zoals bij het plannen van strategische personeelsplanning.

Voor DEI kan een datagedreven aanpak worden gevolgd. Door kwantitatieve en kwalitatieve gegevens te combineren, kan men belangrijk en duidelijk inzicht en draagvlak krijgen voor voorstellen.

Zonder een datagedreven aanpak levert onderzoek naar DEI vaak onvoldoende inzicht op. Vaak gaat het dan om onderbuikgevoel, of wat men op de werkvloer ziet gebeuren of hoort in gesprekken met medewerkers. Dit blijkt vaak niet voldoende. DEI gaat vaak over verschillen die niet voor iedereen zichtbaar zijn, en medewerkers aarzelen vaak om open over dergelijke kwesties te communiceren. Daarnaast is in een grote organisatie het overzicht snel zoek.

Door gebruik te maken van een datagedreven aanpak krijgt een organisatie inzicht in het grotere geheel en kunnen gemeenschappelijke thema's door nuances in kwantitatieve data worden verklaard door kwalitatieve data te verzamelen.

Highberg voert onder meer een jaarlijkse benchmark uit over de mate van diversiteit en inclusie onder de Nederlandse bevolking. Klik hier om de resultaten te bekijken.

Het opzetten van datagedreven DEI kost tijd en ruimte

placeholder

Wil je meer weten over DEI?

Neem contact op met Henrieke, ze kijkt uit naar je belletje!

divider