Marjolijn de Monchy

Interim Manager

Marjolijn
  • Telefoonnummer​​06 2279 2070​
  • E-mailadresmarjolijn.demonchy@highberg.com

Marjolijn is een resultaat- en mensgerichte manager; het zijn de mensen in een organisatie die ervoor zorgen dat de doelen bereikt worden. Marjolijn vertaalt nieuwe ideeën en regelgeving naar de praktijk en zorgt er samen met de medewerkers voor dat het ook echt gaat werken. Ze houdt daarbij altijd het perspectief van de klant en burger op het netvlies. Zij heeft veel ervaring met complexe veranderingen waarbij diverse stakeholders met verschillende belangen betrokken zijn. Daarin zorgt zij voor overzicht, brengt de complexiteit terug tot de kern en zet aan tot doelgerichte actie. Kleine stappen en doen wat werkt. Zij is analytisch sterk, betrokken, toegankelijk, communicatief vaardig en zorgt ervoor dat de beoogde verandering gerealiseerd wordt. 

Marjolijn heeft een achtergrond als organisatieadviseur. Zij heeft als programma- en lijnmanager een aantal grote veranderingen gerealiseerd in zowel de private als publieke sector. Als interim Uitvoering Sociaal Domein en coördinator bovenregionale samenwerking specialistische Jeugdhulp heeft zij jaren ervaring opgedaan met opzetten, organiseren en verbeteren van uitvoering van Werk, Inkomen, Zorg en met name de Jeugdhulpverlening.

Meer weten? Connect met Marjolijn op LinkedIn.

Gerelateerde insights

divider