Wet politiegegevens (Wpg)

Alle organisaties die gebruik maken van Boa’s moeten voldoen aan de Wet politiegegevens (Wpg). Sinds 2019 vallen de gegevens die Boa’s verwerken als opsporingsambtenaar, onder deze Wpg. In de Wpg worden eisen gesteld aan de verwerking van politiegegevens om misbruik tegen te gaan en de privacy van burgers te waarborgen. Daarnaast volgt uit de Wpg een audit verplichting voor die organisaties. 

Frank van Vonderen
Frank van Vonderen

Neem contact op

Placeholder text

De externe Wpg-audit moet elke vier jaar worden herhaald. Ook zul je de resultaten uit deze audit moeten delen met de Autoriteit Persoonsgegevens. Doe je dat niet, dan kan de toezichthouder handhavend optreden. 

Highberg helpt! Door het met u voorbereiden en uitvoeren van de interne audit of met het uitvoeren van de externe audit, of met het doorvoeren van verbeteringen. Met onze hulp wordt u Wpg-proof!

placeholder

Highberg Privacy Podcast

Hier vindt u onze maandelijkse podcast waarin u in 20 minuten wordt bijgepraat over de laatste ontwikkelingen op het gebied van privacy.

Gerelateerde insights

divider