Sourcingstrategie

Een passende sourcingstrategie is het vertrekpunt van de succesvolle inzet van IT in uw organisatie. Dat betekent: IT die maximaal bijdraagt aan het realiseren van de doelstellingen van uw organisatie. Highberg maakt daarin het verschil door het combineren van kennis van de klant en diepgaande kennis van de markt en van IT.

Pim Schouten
Pim Schouten

Neem contact op

Een Highberg sourcingstrategie geeft antwoord op vragen als:

  • Welke logische en afgebakende domeinen van IT-dienstverlening kan de organisatie onderscheiden in haar IT-landschap?
  • Welke bijdrage aan de organisatiestrategie dienen verschillende domeinen van IT-dienstverlening te leveren? Denk hierbij aan doelstellingen zoals verkorten van time-to-market, verhogen klanttevredenheid, versnellen van innovatie of verlagen/flexibiliseren van kosten.
  • Welke kerntaken in de IT-dienstverlening wil of moet de organisatie in eigen beheer houden, bijvoorbeeld om professioneel regie te kunnen voeren of vanuit concurrentieoverwegingen of vanwege een wettelijke taak?
  • Welke sourcingvormen zijn geschikt om de organisatiedoelstellingen te realiseren? De belangrijkste sourcingvormen zijn zelf doen, uitbesteden en samenwerken (shared service).
  • Wat zijn criteria op basis waarvan een keuze voor een sourcingvorm wordt gemaakt? Denk hierbij aan criteria als informatiebeveiliging, impact op personeel en impact op kwaliteit van de dienstverlening.
  • Wat is de best passende sourcingvorm voor de verschillende domeinen in het IT-landschap?
  • Is het verstandig om te gaan werken met één leverancier (single sourcing) of is de organisatie beter af door per domein de beste leverancier te contracteren (multisourcing, best-of-breed)?
  • Welke partij gaat de service integratie verzorgen als er meerdere leveranciers komen? Is dat bijvoorbeeld één van de leveranciers of is de regieorganisatie volwassen genoeg om dit zelf te doen?
Placeholder text

Sourcingstrategie

Met een sourcingstrategie heeft de organisatie een scherp beeld van de best passende sourcingvorm voor elk van de domeinen in het IT-landschap. De organisatie weet welke taken zij het beste zelf kan uitvoeren en welke diensten zij beter kan uitbesteden. De sourcingstrategie bevat een roadmap op hoofdlijnen, waarin wij een beeld geven van een mogelijke implementatie in verschillende stappen, rekening houdend met de haalbaarheid, afhankelijkheden, risico’s en de impact op de organisatie.

Gerelateerde capability

divider