Leverancierselectie

Indien een organisatie heeft besloten dat uitbesteden de best passende sourcingvorm is, dan is een leverancierselectie de volgende stap. Highberg heeft zeer veel ervaring in het begeleiden van organisaties in leverancierselecties en Europese aanbestedingen. 

Anne van Esch
Anne van Esch

Neem contact op

Placeholder text

Best passende leverancier en dienstverlening

Wij geloven dat een goede overeenkomst met een leverancier veel verder gaat dan alleen de scherpste prijs. Samen met u vinden wij de beste partner voor uw IT-dienstverlening. Wij zijn daarbij in staat om binnen de kaders van regelgeving een overeenkomst te sluiten die zowel voor uw (interne) klanten, uw organisatie en de leverancier voordeel oplevert. De overeenkomst geeft invulling aan alle voor u relevante aspecten van de dienstverlening, zoals bijvoorbeeld een snelle en betrouwbare levering, een hoge kwaliteit of de nieuwste innovaties.

Draagvlak bij uw interne klant

Een cruciale succesfactor is het verkrijgen van draagvlak bij uw interne klant. Onze aanpak is gebaseerd op een open en transparante communicatie naar alle partijen, intern en extern. Ervaring leert dat het nauwkeurig beschrijven hoe het proces verloopt en dit ook zo uitvoeren leidt tot succes. Daarbij beschikt Highberg over alle benodigde kennis van en ervaring met de technische, juridische en procedurele aspecten van aanbestedingen.

Onze dienstverlening bij aanbesteden is flexibel en modulair. Deze kan variëren van gerichte ondersteuning in enkele fasen van de aanbesteding tot een volledige ontzorging waarbij wij namens u de volledige regie over de aanbesteding voeren. In overleg met u stellen we vast welke ondersteuning Highberg levert voor een succesvolle aanbesteding. We kennen alle frameworks en best practices. Samen bepalen we welke werkwijze het beste bij uw situatie past. In elk traject zorgt Highberg voor de overdracht van kennis en de borging daarvan in uw organisatie. Het stelt u in staat om een volgende aanbesteding zelfstandig(er) uit te voeren.

Placeholder text

Full Circle aanbesteden

Veel organisaties zien een aanbesteding als een losstaand proces. Op vele manieren kan dat tot verlies van kennis, geld en/of tijd leiden. Full Circle Aanbesteden is gebaseerd op het principe dat een aanbesteding een integraal onderdeel van een doorlopend proces is. Een aanbesteding, de transitie en de uitvoering van een contract zijn geen afzonderlijke processen, maar juist onderdelen van een keten. Door die schakels soepel met elkaar te verbinden kan de organisatie tijd, geld en energie besparen. Bij elkaar verbetert dit de kwaliteit van het hele proces.

Door aanbestedingen niet te zien als een fase die eens in de vier jaar wordt doorlopen, maar als onderdeel deel van een cyclus, waarbinnen eens in de vier jaar de daadwerkelijke leverancierselectie plaatsvindt, worden zowel de selectie als de daaruit voortkomende dienstverlening beter.

De voordelen op een rij? Een full circle aanbestedende dienst:

  • … wordt niet meer verrast door de noodzaak om weer aan te besteden; 
  • … is in staat om efficiënter en rechtmatig aan te besteden; 
  • … contracteert beter passende diensten en producten; 
  • … leert van elke uitgevoerde aanbesteding; 
  • … stemt alle aanbestedingen en transities individueel en ook onderling op elkaar af; 
  • … is op elk moment volledig in control. 

Met Full Circle Aanbesteden beoogt Highberg een gestructureerde vorm van aanbesteden te integreren bij aanbestedende diensten. Het doel daarvan is om door een betere verwerving van dienstverlening de kwaliteit structureel te verbeteren tegen een betere prijs. 

Highberg helpt een organisatie door middel van analyse, advies en specifieke producten en diensten om grip te krijgen op dit proces en alle onderdelen optimaal op elkaar te laten aansluiten. Onze aanpak is voor iedere organisatie specifiek: elke organisatie is anders en de inrichting van processen moet gebaseerd zijn op de optimale benutting van de medewerkers, hun kennis en kunde en de budgetten.

Gerelateerde insights

Gerelateerde capability

divider