Digitale Business strategie

Naast de steeds verder voortschrijdende technologie ontstaan er continu nieuwe combinaties van mogelijkheden die weer andere en nieuwe kansen met zich meebrengen. Deze digitalisering raakt ook uw organisatie. Of dit nu het verder automatiseren van uw primaire processen of ‘klantreizen’ betreft (van papier naar digitale oplossingen), het efficiënter digitaliseren van uw processen óf het realiseren van een nieuw bedrijfsmodel op basis van technologie.

Sander Spanjaard
Sander Spanjaard

Neem contact op

Placeholder text

Het realiseren van de organisatiedoelstellingen vergt een nieuwe visie en een heldere en realiseerbare strategie. De brug tussen uw primaire processen en IT slaat u middels een Digitale Business Strategie. 

Deze Digitale Business Strategie is uw leidraad om de komende jaren de juiste stappen te zetten en daarmee toekomstbestedig te worden. De focus ligt op het juist ondersteunen van uw organisatie, medewerkers en klanten door middel van slimme IT. 

Het realiseren van de Digitale Business Strategie en het in goede banen leiden van de transformatie daarnaartoe vergt stuurmanskunst; zo dient de strategie rekening te houden met de omgeving, geeft zij richting aan beleid en zorgt zij voor het al dan niet meebewegen op trends in de interne en externe omgeving. Ook geeft de Digitale Business Strategie handvatten om deze te implementeren, middels concrete stappen om dichterbij de stip op de horizon te komen. De stuurmanskunst is ook van toepassing bij het bijsturen van de visie en de strategie, immers de wereld verandert en uw organisatie, maar ook uw strategie, moet daarop meebewegen of wendbaar zijn (agile). Dit betekent dat de strategie ‘levend’ moet zijn en veranderd moet worden als de situatie daarom vraagt. 

Om een Digitale Business Strategie goed, en met draagvlak, te laten landen in uw organisatie is het belangrijk de juiste stakeholders vanaf het begin mee te nemen in een goed afgestemd proces. 

Wat kunnen we betekenen?

placeholder

Een Highberg klantverhaal

Highberg helpt Van ’t Hek met Digitale Business Strategie

Highberg heeft samen met diverse key stakeholders bij Van ’t Hek een digitale business strategie opgezet. Aan de hand van analyses, scans, interviews en workshops is de omgeving van Van ’t Hek in kaart gebracht en hoe van ’t Hek vanuit haar strategie hierop acteert. Daarnaast is de eigen ICT onder de loep genomen, zowel organisatie, IT-beleid als lopende IT-projecten en zijn verbeterkansen benoemd.

Gerelateerde insights

Gerelateerde capability

divider