Architectuur

Onze visie op Architectuur

Architectuur moet snel en efficiënt bijdragen aan de organisatiedoelstellingen. Daar waar architectuur in het verleden vaak verzandde in het streven naar compleetheid, alles tegelijk willen doen en om de hele werkelijkheid inzichtelijk te maken is onze visie dat de architectuurfunctie “just in time” en “just enough” architectuur moet leveren. Voor architecten is het zaak om te prioriteren op de vraag van vandaag zodat architectuur snel kan bijdragen aan urgente vraagstukken. Daarom is het belangrijk om architectuur geen doel op zich te laten worden.

Joost van Lier
Joost van Lier

Neem contact op

Placeholder text

De inrichting en uitvoering van architectuur vraagt om een ontwikkelgerichte aanpak, immers architectuur is voor geen enkele organisatie hetzelfde en iedere organisatie heeft eigen wensen en behoeften waar architectuur op in moet spelen. Bij het invullen van architectuur, of dit nou het inrichten van de architectuurfunctie is of het ondersteunen van projecten en programma’s met architectuur, kijkt Highberg altijd naar de behoefte van de organisatie en welke methoden, technieken en best practices hierbij passen.

Architectuur als stuurinstrument!

Organisaties kunnen architectuur pas als stuurinstrument inbedden als het ook een onderdeel is van het besturingsmodel van de organisatie. Inrichten van de architectuurbesturing, de besluitvorming over producten maar ook over voorstellen die worden aangebracht, is daarom even belangrijk als de architectuurproducten zelf. Een belangrijk aspect van de architectuurfunctie is het komen tot samenhang in de besturing van de IV, zowel intern als extern. Daarbij is communicatie cruciaal. Communicatie vraagt om een gedeeld begrippenkader, overlegstructuren en “plaatjes” zoals ketenplaten. 

Een extra punt is de landing en het draagvlak van de architectuurfunctie bij het bestuur en directie van organisaties. Bij het inrichten van de architectuurfunctie legt Highberg daarom een directe relatie met de context (waarom doen wij dit) en de doelstellingen van de organisatie en werkt dit uit in de “taal” van het bestuur en de directie. Dit zorgt ervoor dat directieleden en bestuurders zich verbonden voelen en de architectuurfunctie en het werken met architectuur kunnen beoordelen op de toegevoegde waarde voor de organisatie. 

Highberg is van mening dat de architect onafhankelijk zou moeten kunnen optreden richting de organisatie en haar technologie leveranciers. Juist deze onafhankelijkheid borgt dat doelen vanuit de business haalbaar en realiseerbaar blijven, maar dat de organisatie zich geen knollen voor citroenen laat verkopen door de technologieleveranciers.

placeholder

Een Highberg klantverhaal

Highberg herijkt Business Case Hansken voor de Politie organisatie

De Nederlandse politie maakt sinds 2015 gebruik van het digitale forensische platform Hansken. Dit platform is door het NFI ontwikkeld en stelt de Politie in staat grote hoeveelheden in beslaggenomen gegevensdragers te doorzoeken en analyseren. Vaak gaat dit om potentieel waardevolle data binnen grootschalige en complexe onderzoeken.

Architectuur en agile

Steeds meer organisaties maken de overstap naar agile werken. Daarbij blijft de vraag bestaan of je dan meer of minder met architectuur moet doen. Ons antwoord is dat architectuur, en de invulling daarvan door een goede architect, belangrijk is en blijft. Zeker in grote agile organisaties is het belangrijk over alle teams de architectuur te organiseren door kaders, richtlijnen en ondersteuning te bieden. Daarbij moet architectuur integraal onderdeel zijn van de planningsevents en moet architectuur op de daar gemaakte afspraken plannen op basis van behaalde resultaten de volgende prioriteiten stellen.

Wat kunnen we betekenen?

placeholder

Whitepaper: Architectuur als motor van digitale innovatie

Hoe staat het met het digitale innovatievermogen van uw organisatie? Welke instrumenten kunt u inzetten om het digitale innovatievermogen van uw bedrijf te vergroten? En wat is de rol van architectuur daarin?

Gerelateerde capability

divider