Home

Data & AI

Verantwoord gebruik van AI

Verantwoord gebruik van AI

"impact maken met AI binnen de grenzen van wat mag, kan en wenselijk is"

Benut de voordelen van kunstmatige intelligentie (AI) op een verantwoorde manier. Zorg ervoor dat de ontwikkeling en het gebruik van AI voldoen aan wet- en regelgeving, mensenrechten respecteren, ethische normen volgen en onze waarden behouden, zonder dat er technische compromissen nodig zijn.

We ondersteunen organisaties bij het verantwoord inzetten van AI. Dit doen we door helderheid te bieden over juridische, technische en ethische aspecten. We bieden concrete richtlijnen voor het ontwerpen, ontwikkelen, inkopen en gebruiken van AI volgens het principe 'sensible-by-design'. Ons werk helpt organisaties om te voldoen aan hun wettelijke verplichtingen én bewust keuzes te maken over de wijze waarop AI een rol speelt ter ondersteuning van processen en besluitvorming.

Sabine Steenwinkel-den Daas
Sabine Steenwinkel-den Daas

Neem contact op

Laura Natrop
Laura Natrop

Neem contact op

Placeholder text

We begeleiden organisaties bij het opzetten en implementeren van een systematiek om algoritmen te beheren, oftewel een 'algoritme governance'. In deze governance worden duidelijke afspraken gemaakt om in alle lagen van de organisatie op een bewuste en verantwoorde manier algoritmen te gebruiken. Dit zijn afspraken over de basisdefinitie van AI in uw organisatie, wat er minimaal gedocumenteerd moet worden, welke beslissingen in de verschillende stadia van de AI levenscyclus genomen moeten worden en wat de acceptabele randvoorwaarden zijn.

Het is cruciaal dat medewerkers in een organisatie goed begrijpen wat AI inhoudt en hun eigen rol hierin kennen. Dit is essentieel voor het succesvol implemeteren van een algoritme governance. We ondersteunen organisaties bij het verhogen van dit bewustzijn, het stimuleren van enthousiasme en helpen om de nodige veranderingen te weeg te brengen.

Highberg is ruim vijf jaar actief in het beoordelen van algoritmen

Belangrijk onderdeel van de algoritme governance is het beoordelen van risico's volgens de richtlijnen in de AI verordening. Deze richtlijnen omvatten namelijke extra maatregelen voor algoritmen met een 'hoog risico'. Denk hierbij aan maatregelen zoals het uitvoeren van een Impact Assesment mensenrechten en Algoritmen (IAMA), het registreren van het algoritme in een speciaal register, het voeren van een adequaat AI management systeem en het uitvoeren van een specifieke toetsing op de kwaliteit en werking van een AI systeem. Highberg is ruim vijf jaar actief in het beoordelen van algoritmen - inclusief codevalidatie en advies. We beschikken over gekwalificeerde IAMA-begeleiders en specialisten die bekend zijn met de internationale standaard ISO42001 voor AI managementsystemen.

Onze Verantwoord gebruik van AI proposities

placeholder

Een Highberg klantverhaal

Highberg ondersteunt de gemeente Rotterdam bij verantwoord gebruik van algoritmen en AI-systemen

Highberg (voorheen: VKA) heeft de gemeente Rotterdam ondersteunt bij het verantwoord gebruik van algoritmen en de transparantie hierover door beheer op algoritmeregister en het uit de praktijk uitvoeren van en leveren van verbetersuggesties richting de algoritme governance.

Advies en implementatie op maat

Samen met onze opdrachtgevers bepalen we wat zij precies nodig hebben. Op deze manier zorgen we ervoor dat we alleen de werkzaamheden uitvoeren die uw organisatie echt nodig heeft. Ons doel is om samen met met u te werken aan de verantwoorde inzet van AI. Wij streven ernaar dat uw organisatie uiteindelijk zelfstandig de producten en diensten die wij aanbieden kan implementeren en in ieder geval kan beheren.

placeholder

Met ISO 42001 grip op verantwoorde inzet van AI

In dit whitepaper leggen we uit hoe het inrichten van een managementsysteem (op basis van ISO 42001) je organisatie helpt om in controle te zijn over AI en te voldoen aan de AI act.

Gerelateerde insights

divider