Home

Data & AI

Data Management & Data Governance

Data Management & Data Governance

"Data is een waardevolle asset"

Wij zorgen ervoor dat data een strategisch voordeel wordt. Voor onze klanten implementeren we robuuste governance-kaders en data management praktijken, waarbij we de integriteit van data waarborgen, naleving van regelgeving verzekeren, en ervoor zorgen dat algoritmes ethische normen volgen.

Christian Verhagen
Christian Verhagen

Neem contact op

Placeholder text

Grip en sturing op data

Datamanagement zorgt ervoor dat u grip houdt op uw data gedurende de hele levenscyclus. Dat datakwaliteit gegarandeerd is, dat masterdata en metadata bekend zijn en dat u data dus kunt delen en gebruiken. Data governance zorgt ervoor dat er ook gestuurd wordt op uw data. Dat eigenaarschap en het beheer van uw data belegd is. Tezamen houdt u hiermee grip en bent u in staat om data te vertalen naar waardevolle inzichten.

Non invasive data governance

Data governance gaat om het beleggen van de juiste taken en verantwoordelijkheden op het juiste niveau, zodat de organisatie in staat is om te sturen op data. Wie is bijvoorbeeld verantwoordelijk voor het databeleid, voor de kritieke data-assets of voor de datakwaliteit? Rollen zoals de Chief Data Officer (CDO) en Data Steward winnen de laatste jaren aan terrein maar zijn nog relatief nieuw. Bovendien leiden ze tot vragen over hoe ze zich verhouden tot de bestaande organisatie. Waar begint de CDO en waar eindigt de CIO, of kunnen ze ook worden samengevoegd?

In de meeste gevallen zijn de taken echter niet geheel nieuw. Er wordt al gewerkt met data en er is vaak een aanspreekpunt voor bijvoorbeeld datakwaliteit. Onze aanpak richt zich op het concreet maken van de al bestaande structuren en deze versterken zodat op alle niveaus van de organisaties gestuurd wordt op data. We doen dat non-invasief, oftewel met oog voor de organisatie en de medewerkers. Daarnaast kijken we niet alleen naar de eigen organisatie, maar ook naar hoe data gedeeld wordt, bijvoorbeeld in ketens of data-ecosystemen.

placeholder

De Nationale Data Podcast

De podcast voor datagedreven organisaties, met inspirerende verhalen over data, algoritmes en artificiële intelligentie (AI) in de publieke sector. In 20 minuten wordt u bijgepraat over de laatste ontwikkelingen op het gebied van data en hoort u hoe overheden data en technologie inzetten bij de aanpak van maatschappelijke vraagstukken.

Standaarden en datakwaliteit

Data krijgt pas waarde als de datakwaliteit gewaarborgd is en er betekenis gegeven kan worden aan de data. Datamanagement zorgt daarvoor. Door data te structuren, te vertalen naar architectuur en door data betekenis te geven met definities, masterdata en meta-data. Onze experts vertalen deze aspecten van datamanagement naar de praktijk en leggen de relatie met de data governance. We sluiten aan bij standaarden en best practices, zoals DAMA DMBoK. Dit wereldwijd erkende raamwerk biedt handvatten voor datamanagement. We vertalen dit naar de praktijk en helpen stapsgewijs de datavolwassenheid van de organisatie te verbeteren. Ook dat doen we met oog voor de organisatie en de medewerkers. Zo bieden we ook opleidingen aan op het gebied van datamanagement, waaronder de opleiding Certified Data Managament Professonal (CDMP). Dit doen we in samenwerking met DAMA, met wie wij een partnership hebben vanuit onze gezamenlijke ambitie om het volwassenheidsniveau van datamanagement te verbeteren.

Gerelateerde insights

divider