Volwassenheidsmeting datagedreven werken

Door Gijs de Groot

Steeds meer publieke organisaties erkennen en ervaren de waarde van datagedreven werken. Data levert een bijdrage aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Daarnaast helpt data om bedrijfsvoering, dienstverlening en verantwoording effectiever en efficiënter te maken. Maar datagedreven werken in een organisatie gaat niet vanzelf.

Datastrategieën en -programma’s geven richting aan de ambities die organisaties hebben om meer datagedreven te werk te gaan. Tegelijkertijd is inzicht in de huidige situatie en de stappen die leiden tot het realiseren van de gestelde ambitie vaak lastig te verkrijgen. De volwassenheidsmeting Datagedreven Werken van Highberg biedt een integrale blik op de stand van zaken bij organisaties die aan de voet staan van hun DGW-ontwikkeling of die juist al verder zijn in hun transformatie.

placeholder

Model voor de datagedreven organisatie als basis voor de volwassenheidsmeting

Wij voeren de volwassenheidsmeting uit aan de hand van ons model voor de datagedreven organisatie. Hoewel wij ervan overtuigd zijn dat datagedreven werken voor iedere organisatie waardevol is, is een volwassenheidsmeting geen one size fits all oplossing. Maatwerk is geboden om de aansluiting met een organisatie goed te kunnen maken. Hoe kan een volwassenheidsmeting er bij uw organisatie uit zien?

placeholder
“De DGW-workshop is een goede kapstok om het gesprek over waar je organisatie staat aan op te hangen. Het was zowel een leuke als verhelderende ochtend.”

Eric Jansen, sr. beleidsmedewerker Veiligheid – gemeente Den Haag

Onze aanpak voor volwassenheidsmetingen

Voor het uitvoeren van volwassenheidsmetingen, kiezen wij de aanpak die het beste past bij de organisatie. In grotere organisaties of organisaties de eerste stappen al hebben gemaakt nemen wij onder relevante stakeholders een vragenlijst af. De vragenlijst geeft per onderwerp in ons model een eerste beeld van de volwassenheid. Dit beeld is het vertrekpunt voor de diepte-interviews die volgen. Deze interviews houden wij met o.a. management, HR, architecten, privacy-officers, ethici, eindgebruikers en data-specialisten binnen de organisatie. Groepsgesprekken of workshops kunnen volgen om gezamenlijk de vervolgstappen in het DGW-proces te identificeren. Het resultaat is een breed gedragen rapport met de bevindingen en conclusies uit het onderzoek en aanbevelingen voor te nemen vervolgstappen, weergegeven in een roadmap.

placeholder
“Tijdens de DGW-workshop hebben we op een creatieve manier onze volwassenheid op het gebied van datagedreven werken in beeld gebracht. Met de uitkomst konden we direct aan de slag. Bovendien was het erg leuk om dit gezamenlijk te doen!”

Koen Hilhorst, sr. informatieadviseur – gemeente Den Haag

Tweede variant voor organisaties die starten met datagedreven werken

Een tweede variant is aanbevolen voor organisaties die aan de start van hun DGW-traject staan, of een kleinere organisatie of dienst/afdeling zijn met relatief korte onderlinge lijnen. Anders dan bij de voorgaande variant starten we hier met een workshop. Deze workshop is erop gericht om het gesprek tussen verschillende stakeholders te faciliteren. In deze workshop worden verschillende DGW-stellingen ten opzichte van elkaar gerangschikt op de mate waarin deze van toepassing zijn op de organisatie. De waarde van de workshop is gelegen in de interactie over de stellingen. Waar is iedereen het over eens, en waar ontstaan verschillende perspectieven? Door dit groepsproces wordt blootgelegd wat de sterke punten binnen de afdeling of organisatie zijn, en op welke onderdelen nog winst te behalen valt. In vervolgworkshop(s) bepalen wij met dezelfde groep wat de belangrijkste uitdagingen zijn voor de organisatie en stellen wij met hen een roadmap op.

Uiteraard is een combinatie van werkvormen mogelijk. In overleg kiezen wij een effectieve en efficiënte aanpak die past bij uw organisatie en een zo compleet mogelijk beeld geeft van de DGW-volwassenheid.

placeholder

Meer informatie?

Wanneer je wil verder wil praten over de volwassenheidsmeting datagedreven werken, dan kan je contact opnemen met Gijs de Groot.

Gerelateerde insights

divider