Dorus-Jan ten Boom

Senior consultant

Dorus Jan ten boom
  • Telefoonnummer+31 (0)6 133 620 41
  • E-mailadresdorusjan.tenboom@highberg.com

Dorus-Jan is een ervaren management consultant op het gebied van Digital Law & Ethics, gespecialiseerd in vertalen van wettelijke en ethische kaders naar de praktische toepassing ervan. Hij doet dit door niet alleen te kijken naar wat wettelijk moet, maar ook naar wat wenselijk is, en zoekt vervolgens binnen deze context naar de meest geschikte oplossing. Naast “harde” compliance, speelt hierbij in toenemende mate ook het omgaan met ethische risico’s een rol.

Opdrachtgevers van Dorus-Jan zijn o.a. organisaties vanuit de overheid, de zorg en de financiële sector, veelal in de context van digitalisering en ICT. Als ICT-jurist is Dorus-Jan zeer goed thuis in de geldende wetgeving op het gebied van data, privacy en informatiebeveiliging. Daarnaast verstaat hij de kunst om (op het oog) complexe regelgeving op een laagdrempelige manier toegankelijk te maken, ook voor gesprekspartners met een andere achtergrond.

Dorus-Jan werkt sinds 2008 als consultant en sinds 2016 voor VKA, nu Highberg.

Meer weten? Connect met Dorus-Jan op LinkedIn

Gerelateerde insights

divider