Whitepaper: de 6 ingrediënten van een effectieve game

Om ervoor te zorgen dat een game werkelijk effectief is en aan de organisatiedoelstellingen bijdraagt, is het invullen van de randvoorwaarden cruciaal.

gamification
organisatietransformatie
gedragsverandering met behulp van gamification
schaalbare veranderaanpak

Gamification is een schaalbare veranderaanpak, waarmee je blijvende gedragsverandering realiseert en prestaties op de werkvloer verbetert. Het is een combinatie van innovatieve technologie, verandermanagement en spelelementen in de echte wereld. Leren en ontwikkelen in de praktijk dus. Lees hier meer over onze visie op gamification.

Maar wat maakt een game nu effectief? Welke randvoorwaarden zijn cruciaal bij het ontwerpen van een game? Hoe zorg je dat een game écht bijdraagt aan de gestelde doelen? En wat levert dit dan op? In de whitepaper ‘De 6 ingrediënten van een effectieve game’ krijg jij aan de hand van praktijkvoorbeelden antwoord op deze vragen.

Download whitepaper

Gerelateerde insights

divider