Vijf transformatietrends in gezondheidszorg

De afgelopen jaren hebben we een groeiende belangstelling gezien onder bedrijven in de gezondheidszorg om te investeren in organisatorische transformatie. Dit bracht ons - transformatieconsultants met verschillende achtergronden in de gezondheidszorg - ertoe om de trends te verkennen die deze behoefte aan verandering stimuleren. We spraken met managers en experts in de gezondheidszorg en farmaceutische industrie. Door onze kennis te combineren met die van hen, onderzochten we de vijf meest urgente drijfveren voor transformatie in de gezondheidszorg. In dit artikel zullen we deze onderzoeken en ze koppelen aan organisatorische capaciteiten die organisaties volgens ons moeten beheersen in de digitale wereld van vandaag.

Transformatie van de gezondheidszorg
Digitale ontwikkelingen
Patiëntgerichte zorg
Innovatiedruk
Concurrentielandschap
Slimme medische apparaten
Digitale mogelijkheden Centralisatie
Organisatorische verandering
Behendige methodologieën
Trends in de gezondheidszorg

Waarom nu?

In essentie zijn de doelen van de gezondheidszorg niet veranderd. Eenvoudig gezegd gaat het in de gezondheidszorg om het verbeteren van de resultaten voor de patiënt, het beheersen van lage kosten (voor de samenleving) en het verbeteren van de toegang tot gezondheidszorg voor iedereen. De context waarin dit gebeurt is echter voor altijd aan het veranderen. De gezondheidszorg wordt gevormd door snelle technologische ontwikkelingen, een toenemende vraag naar chronische zorg voor een vergrijzende bevolking en digital natives (patiënten en zorgverleners) die een gepersonaliseerde aanpak verwachten. Deze veranderende context vormt een uitdaging voor de traditionele manier van zakendoen in de gezondheidszorg. Bedrijven staan voor de keuze om hun organisatorische capaciteiten te verbeteren of achter te blijven.

De vijf trends

We hebben vijf transformatietrends geïdentificeerd die bedrijven onder druk zetten om aan hun transformatietraject te beginnen. De gezondheidszorg is een brede en gespecialiseerde sector. Deze trends beïnvloeden verschillende sectoren binnen de gezondheidszorg in verschillende mate.

Deze trends omvatten:

  1. Complexere en patiëntgerichte behoeften
  2. Druk om kosteneffectief te innoveren
  3. Hoge concurrentiedruk
  4. De verspreiding van slimme medische apparaten
  5. Centralisatie van digitale mogelijkheden

Trend #1: Complexere en patiëntgerichte behoeften

De gezondheidszorg is verschoven van een "one-size fits all" benadering naar gepersonaliseerde gezondheidszorg. Klanten zijn op zoek naar oplossingen die zijn afgestemd op hun leeftijd, geslacht en levensstijl. Naarmate patiënten mondiger worden, verwachten ze dat de zorg naar hen toe komt in plaats van dat zij naar de oplossing gaan. Als bedrijven in de gezondheidszorg niet in staat zijn om klantgerichte oplossingen te bieden, zullen klanten naar hun concurrenten gaan kijken.

Hoewel deze trend alomtegenwoordig is in alle sectoren, zijn er nuances in de gezondheidszorg die het leveren van klantgerichte waarde lastig maken. Bedrijven in de gezondheidszorg bevinden zich in een uniek en complex web van klanten dat een mix omvat van de driehoek gezondheidszorg (zorgverzekeraar, zorgverlener en burger/patiënt) en toezichthouders (overheid). Door de diversiteit en complexiteit van dit klantenbestand zijn er verschillende definities van succes en waarde.

Hun waardeketen maakt het in kaart brengen van belanghebbenden en het stellen van prioriteiten moeilijk, maar niet onmogelijk en zelfs belangrijker. Bedrijven in de gezondheidszorg zouden moeten investeren in het in kaart brengen van de stakeholder- en waardestromen, omdat hun multidimensionale stakeholderbasis veel mogelijkheden biedt. In de woorden van een andere manager, werkzaam op de afdeling analytics bij een groot farmaceutisch bedrijf: "geen metrieken over waarde betekent geen maatstaf voor vooruitgang".

Trend #2: Druk om kosteneffectief te innoveren

De druk om snel te innoveren is nog nooit zo groot geweest. De COVID-19 pandemie heeft een nieuw precedent geschapen voor innovatie in de gezondheidszorg. In deze tijd van extreme turbulentie werden nieuwe manieren van werken overgenomen in de gezondheidszorg. Bedrijven die floreerden onderscheidden zich niet door technologieën, maar door hun organisatorische capaciteiten die hen in staat stelden om snel te reageren op veranderingen in de markt. Tegelijkertijd zorgt het publieke toezicht op het prijskaartje van dergelijke innovaties wereldwijd voor discussies. Dit zal zo blijven naarmate de meeste massale ziekten hun genezing hebben gevonden en bedrijven in de gezondheidszorg zich bij O&O meer gaan richten op nicheziekten.


Een manager die in de farmaceutische industrie werkt, zei dat "bedrijven in de gezondheidszorg willen dat hun werknemers allemaal ondernemers zijn", maar dat de cultuur van veel bedrijven gebaseerd is op procedures en geen ruimte biedt voor experimenten. Er zijn ook geen stimulansen om kosteneffectief te innoveren.

Om te kunnen innoveren en tegelijkertijd de kosten te drukken, moeten bedrijven in de gezondheidszorg wetenschap en visie met elkaar in evenwicht brengen, een minimum viable product (MVP)-aanpak hanteren en een proces hanteren dat snelle beoordelingscycli mogelijk maakt. De voordelen zijn onder andere dat snel duidelijk wordt waar investeringen waarschijnlijk betere resultaten zullen opleveren tegen lagere kosten.


Trend #3: Sterke concurrentiedruk

"Er heeft een verandering plaatsgevonden in de manier waarop onze manier van werken wordt gebenchmarkt. Naast onze directe concurrenten worden we nu ook vergeleken met zeer gepersonaliseerde commerciële bedrijven zoals Netflix. We vechten allemaal om de aandacht van onze doelgroep". Dit werd gezegd door een speler aan de commerciële kant van een groot farmaceutisch bedrijf. Hoewel dit specifiek gericht was op communicatietactieken voor zorgverleners, benadrukt het het complexe landschap waarin bedrijven in de gezondheidszorg opereren.


De gezondheidszorg staat erom bekend dat ze achterloopt als het gaat om het reageren op vragen van klanten en het snel innoveren. Voor een deel komt dit door beperkingen (bijv. regelgeving), voor een deel door zelfgenoegzaamheid op basis van een comfortabele dynamiek van vraag en aanbod. Om bij te blijven met de nieuwe spelers in de sector moeten bestaande bedrijven transformeren.

Als oudere bedrijven hun slanke concurrenten willen evenaren, moeten ze niet alleen partners worden of hun producten en activa verwerven. Ze moeten ook hun agile methodologieën leren en overnemen en deze op schaal brengen om hun concurrentievoordeel te behouden. Voorbeelden hiervan zijn het werken met multidisciplinaire teams (iets waar professionals in de gezondheidszorg niet vreemd aan zijn), het centraal stellen van de klant bij het leveren van waarde en een voortdurende inspanning om de kosten en snelheid van innovatie te verbeteren.


Trend #4: Verspreiding van slimme medische apparaten

Medische apparaten - van draagbare apparaten tot diagnoseapparatuur - worden steeds slimmer. Het tijdperk van geavanceerde gegevensanalyse heeft een onderling verbonden medisch ecosysteem gecreëerd dat zorgbehoeften kan opsporen, voorspellen en voorkomen. Slimme medische apparaten worden dagelijks gedragen door meer dan een miljard mensen die grote hoeveelheden gegevens genereren (Joaquin Ballesteros, 2020). Nu mensen steeds gezondheidsbewuster worden en het aantal chronische ziekten toeneemt, zal de vraag naar slimme medische apparaten blijven toenemen.

Zorgaanbieders zullen strategieën moeten ontwikkelen die rekening houden met de hoeveelheid waardevolle gegevens die deze apparaten genereren, het beheer van productportfolio's en de integratie van hardware en software.

Uit ervaring weten we hoe moeilijk het is om korte ontwikkelingscycli te handhaven bij de ontwikkeling van hardware. Integratie met software vereist extra coördinatie-inspanningen bij het productontwerp en de levering. Voor een paar teams kan dit zich vertalen in het synchroniseren van integratiepunten, co-locatie van teams en geavanceerde test- en modelleringsmogelijkheden (inclusief 3D-printen). Op grotere schaal is extra afstemming over ontwikkelingsprioriteiten nodig om focus in balans te brengen met de flexibiliteit om te reageren op nieuwe informatie. Dit is het type agile portfoliosysteem waar sommige van onze hightech productieklanten de afgelopen jaren ervaring mee hebben opgedaan.

Trend #5: Centralisatie van digitale mogelijkheden

Heb je ooit dit spel gespeeld waarbij je een tekening van een gezicht maakt en jij en je vriend elk een ander deel tekenen zonder elkaars delen te zien? De resultaten zijn meestal heel komisch omdat de verschillende delen vaak niet op elkaar aansluiten en er dus een vervormd gezicht ontstaat dat er grappig uitziet. Hetzelfde zie je als je kijkt naar de digitale mogelijkheden in bedrijven in de gezondheidszorg. In het verleden integreerden bedrijven in de gezondheidszorg digitale mogelijkheden wanneer de behoefte zich voordeed, stuk voor stuk. Door deze gedecentraliseerde instroom van digitale oplossingen, vaak parallel en onafhankelijk van de strategie, blijven bedrijven achter met een gefragmenteerd digitaal ecosysteem dat wordt ondersteund door meerdere leveranciers. Het beheren van deze leveranciers is tijdrovend en kostbaar.


Na verloop van tijd is de noodzaak voor interne digitale capaciteiten toegenomen. Desondanks hebben bedrijven in de gezondheidszorg het moeilijk om hun bedrijfsmodellen om te schakelen naar digitale en organisatorische capaciteiten. Veel bedrijven in de gezondheidszorg hebben, vanwege de druk om geneeskunde en gezondheid te integreren met technologie, hun technologische capaciteiten verworven. Maar om deze capaciteiten succesvol in hun organisaties te integreren, moeten ze hun cultuur, leiderschapsstijlen en werkgewoonten veranderen en op elkaar afstemmen.

Een van onze geïnterviewden zei dat de relatie van de gezondheidszorgindustrie met technologie onvolwassen en oppervlakkig blijft in vergelijking met andere industrieën. Om de volledige waarde en mogelijkheden van technologie te benutten, moeten bedrijven manieren vinden om de noodzakelijke interne dialoog op te bouwen, voortdurend prioriteit aan initiatieven te geven en de resultaten zorgvuldig te beheren. Maar zoals veel gedecentraliseerde, multinationale organisaties al hebben ondervonden, is een dergelijke afstemming niet eenvoudig te bereiken. Bedrijven in de gezondheidszorg kunnen leren van voorbeelden in de detailhandel, het bankwezen en Platform-IT over hoe ze een gebalanceerde, maar toch gemeenschappelijke vraagtrechter voor gecentraliseerde diensten kunnen handhaven.


Hoe kun je transformeren in de Gezondheidszorg/Farmaceutische sector?

"Alle gezondheidszorg- en farmaceutische organisaties zien de noodzaak en voelen de druk om te transformeren, maar weten vaak niet goed wat ze moeten doen en hoe." Dit was het gevoel van een professional die gezondheidszorg- en farmaceutische bedrijven ondersteunt bij digitale transformaties. Dit is een veelvoorkomend gevoel omdat er geen standaardaanpak bestaat en het transformeren van bedrijven niet van de ene op de andere dag gebeurt.

Succesvolle digitale transformaties worden ondersteund door het opbouwen van organisatorische capaciteiten. Dit kan veranderingen in de processen, structuren en cultuur van de organisatie inhouden. Veel bedrijven in de gezondheidszorg hebben baat gehad bij het integreren van agile methodologieën in hun manier van werken. Enkele van deze resultaten zijn betere afstemming, transparantie en kosteneffectiviteit.

Het transformeren van de manier waarop bedrijven werken is een reis en vereist toewijding en de bereidheid om te veranderen. Over het algemeen zullen bedrijven in de gezondheidszorg die bereid zijn de investering te doen zich in een betere positie bevinden om de resultaten voor patiënten te verbeteren en concurrerend te blijven in de snel evoluerende gezondheidszorgindustrie.

Gerelateerde insights

divider