Vijf redenen waarom overnames en fusies mislukken.. en hoe IT dit kan voorkomen!

Door: Daan van Horssen

Ongeveer 4 op de 5 overnames of fusies (M&A’s) blijkt achteraf een mislukking te zijn geweest[1] – [2]. Dit is een flink aantal en het roept de vraag op waarom zoveel organisaties zich eigenlijk nog bezighouden met M&A activiteiten. In deze blog ga ik dieper in op vijf verschillende reden waarom M&A’s mislukken en wat organisaties op IT-vlak kunnen doen om de kans op een mislukking te minimaliseren.

IT Due Diligence, Mergers and acquisitions, Business and IT strategies
  1. Om meteen maar met de deur in huis te vallen; de vijf meest voorkomende redenen waarom het vaak mis gaat bij een overname of fusie zijn als volgt:
  2. Een onvolledige en/of gebrekkige (IT) due diligence;
  3. Overschatting: het overschatten en het té optimistisch zijn over de voordelen die de overname of fusie kan opleveren;
  4. Ontbrekende fit: op zowel het gebied van cultuur als strategisch;
  5. Te veel focus op integratie;
  6. Een slecht gemanagede (IT) integratie.

Het belang van IT due diligence

De eerste drie redenen waarom een overname of fusie mislukken hangen samen met het uitvoeren van een goede due diligence. In vrijwel alle M&A trajecten voeren organisaties een due diligence uit aan het begin. Daar is niks mis mee, sterker dat raden we aan! Maar er is een verschil tussen ‘doing the right things’ en ‘doing the things right’.

Wat wij in de praktijk zien is dat organisaties due diligence trajecten niet zorgvuldig of compleet uitvoeren. Vaak beperkt een due diligence zich tot operationele en financiële data en zien organisaties IT over het hoofd. Systemen en applicaties worden dan nog wel vaak meegenomen, maar het belang van topics zoals hoe om te gaan met het ‘alignen’ van business en IT-strategieën (wat is de strategie? Hoe zien de roadmaps eruit? Wat zijn toekomstige plannen op het gebied van technologie?), maar ook culturele verschillen zoals bijvoorbeeld een agile werkende DevOps machine versus een ouderwetse waterval aanpak worden vaak onderschat en niet grondig onderzocht.

Daarnaast voeren organisaties due diligences vaak gefragmenteerd uit en is het lastig om een compleet beeld te krijgen van het IT-landschap in samenhang met andere bedrijfsfuncties. Het uitvoeren van een complete due diligence is lastig, maar niet onmogelijk…

De IT-integratie

Reden nummer vier en vijf waarom overnames of fusies mislukken hangen samen met het uitvoeren van de integratie. In veruit de meeste M&A’s is er sprake van integratie, echter in de praktijk blijkt dat organisaties de integratie niet goed plannen en managen, vooral op het gebied van IT.

Kijkend naar het technologie aspect, moeten er werkzaamheden gebeuren op het gebied van technologie platformen, infrastructuur en netwerken in termen van consolidatie, rationalisatie en standaardisatie. Dit is niet simpel, maar mits goed uitgevoerd kan het op den duur een hoop kosten besparen. Ook op het gebied van data moet het een en ander gebeuren: beide organisaties hanteren verschillende data standaarden en modellen die op elkaar moeten worden geplot en moeten uiteindelijk leiden tot het hanteren van gelijke definities en gezamenlijke dataregisters. En dan zijn we nog niet eens begonnen over security, privacy en compliance: dezelfde control raamwerken en het implementeren en harmoniseren van beheersmaatregelen. Kortom, allemaal topics die ook in een goed uitgevoerde due diligence al naar voren moeten zijn gekomen.

In feite draait alles in het M&A traject om het uitvoeren van de integratie. In de praktijk wordt met name de IT-integratie niet goed gepland en dat is zonde, want als je als organisatie dit niet goed aanpakt, is het niet meer dan logisch dat de overname of fusie uiteindelijk leidt tot een mislukking.

En hoe nu verder?

Ik snap dat je nu denkt: waarom zou ik mij überhaupt bezighouden met fusies en overnames als 4 op de 5 een mislukking blijkt te zijn? Het laten slagen van M&A’s is niet onmogelijk, immers 1 op de 5 overnames of fusies slaagt dus wel. In dit artikel (link) heb ik al het belang van architectuur bij fusies en overnames geduid. Daarbij is dus naast het goed plannen en managen van de IT-integratie, ook het zorgvuldig uitvoeren van een goede IT due diligence aan het begin heel belangrijk voor het laten slagen van het traject.

Heeft u hulp nodig bij het uitvoeren van een IT due diligence of is uw organisatie betrokken bij een (mogelijke) overname of fusie en wilt u hier vanuit een strategisch IT-perspectief met ons verder over praten? Dat doen we graag en vrijblijvend. Neem contact op met daan.vanhorssen@vka.nl of wilbert.enserink@vka.nl.

Gerelateerde insights

divider