Van rechtvaardigheid tot rendement: hoe beloningsgelijkheid organisaties helpt

Door Niek Klaver & Henrieke van Bommel

In een tijd waarin de eisen van wet- en regelgeving toenemen, maatschappelijke druk groeit en de nadruk op medewerkerstevredenheid ligt, is het inzicht hebben in gelijke beloning een must. Toch tonen bedrijven soms terughoudendheid om te onderzoeken of er sprake is van gelijke beloning. Hiervoor zijn twee duidelijke redenen aan te wijzen, (1) organisaties geloven dat er bij hen geen beloningsprobleem is, en (2) organisaties lijken bang voor de consequenties als er wel verschillen blijken te zijn. Maar, buiten maatschappelijke verantwoordelijkheid, zien deze bedrijven niet de vele voordelen die samenhangen met transparantie over loongelijkheid.

placeholder

Belangrijkste inzichten

  • Bedrijven zijn soms terughoudend om te onderzoeken of er sprake is van gelijke beloning. Toch zijn er verschillende redenen voor bedrijven om wél deze investering te doen.
  • Gelijk loon kan een competitief voordeel geven doordat het makkelijker is om talent aan te trekken en te behouden en het kan werknemers meer bevlogen maken.
  • Duidelijke en transparante communicatie over gelijke beloning en de reden erachter is essentieel om vertrouwen en waardering op te bouwen bij werknemers.
  • Wetgeving op het gebied van beloningstransparantie dwingt bedrijven om inzicht te krijgen in hun beloningsgelijkheid. Highberg is van mening dat het beter is om vroeg te beginnen.

De voordelen van Beloningsgelijkheid

Gelijk loon helpt bij het behouden van werknemers en versterkt de arbeidsmarktpositie

In de huidige arbeidsmarkt, waar veel bedrijven problemen ondervinden door arbeidstekorten, is het aantrekken en behouden van talent een essentieel onderdeel van de strategie en concurrentiepositie. Gelijk loon kan hier een belangrijke rol in spelen. Een gevolg dat namelijk kan voortvloeien uit het streven naar beloningsgelijkheid, is het behoud van werknemers. Wanneer medewerkers erachter komen dat zij niet gelijk worden beloond voor hetzelfde werk als hun collega's, dan kunnen zij zich ondergewaardeerd voelen. Deze ontevredenheid verhoogt de kans dat werknemers gaan zoeken naar ander werk. Door werknemers het gevoel te geven dat zij een eerlijke beloning krijgen voor hun werk, is de kans groter dat werknemers bij de organisatie blijven werken.

Daarnaast speelt gelijke beloning een essentiële rol bij het aantrekken van hoogwaardig talent. Een bedrijf dat prioriteit geeft aan gelijke beloning, positioneert zichzelf als een werkgever die gelooft in gelijke kansen en het potentieel van elke werknemer. Dit vergroot de aantrekkingskracht op toptalent dat niet alleen competent is, maar ook meer kans heeft om divers te zijn.

Gelijk loon draagt bij aan de reputatie

Gelijk loon bevordert niet alleen de reputatie als werkgever, maar heeft ook betrekking op hoe klanten, bedrijven en investeerders de organisatie beschouwen. Consumenten hebben aanzienlijk meer vertrouwen in bedrijven die loongelijkheid belangrijk vinden dan in bedrijven die hun werknemers niet gelijk behandelen. Door dit goed aan te pakken, zorgt een bedrijf niet alleen voor een eerlijke werkomgeving, maar bouwt het ook aan een goede reputatie. Dit positieve beeld kan leiden tot meer interesse van klanten en investeerders die waarde hechten aan ethisch en sociaal verantwoord ondernemen. Het nastreven van eerlijke lonen draagt niet alleen bij aan een goede werksfeer, maar kan ook een waardevolle investering zijn voor de toekomst van het bedrijf in de samenleving. Maar kan tevens worden beschouwd als een waardevolle investering in de duurzaamheid en maatschappelijke impact van het betreffende merk.

Het effect van gelijk loon op je teamprestaties

Gelijke beloning gaat verder dan enkel rechtvaardigheid; het heeft namelijk positieve impact op de mate van betrokkenheid onder werknemers. Door eerlijke en gelijke beloning ontstaat een positieve dynamiek op de werkvloer. Werknemers voelen zich gewaardeerd, wat niet alleen bijdraagt aan individuele tevredenheid, maar ook een gezonde werkomgeving bevordert waarin alle werknemers zich gewaardeerd en verbonden voelen met het doel van het bedrijf. Dit leidt tot een hoog niveau van bevlogenheid, arbeidstevredenheid en -prestaties, wat op zijn beurt een gunstig effect heeft op de algehele bedrijfsprestaties.

Bovendien heeft gelijke beloning niet alleen positieve effecten op individuele werknemers, maar het versterkt ook de relaties en samenwerking binnen teams. Het bevordert een gevoel van gelijkheid en onderlinge solidariteit, wat bijdraagt aan een gezamenlijke betrokkenheid bij het behalen van gemeenschappelijke doelen. Door een cultuur van gelijke beloning te stimuleren, wordt de basis gelegd voor een inclusieve werkomgeving waarin diversiteit wordt omarmd en waarin elk teamlid wordt aangemoedigd om zijn of haar volledige potentieel te benutten.

Communicatie is de sleutel tot succes

Om deze voordelen te realiseren, is het niet voldoende om simpelweg gelijke beloning in te voeren; het is tevens van cruciaal belang om helder aan werknemers te communiceren over de toewijding aan gelijke beloning en de redenen daarachter. Door duidelijk te communiceren over de genomen stappen voor gelijk loon, begrijpen werknemers het bedrijfsbeleid en gedeelde waarden beter. Dit draagt niet alleen bij aan het opbouwen van vertrouwen en waardering in de organisatie, maar bevordert ook de betrokkenheid van werknemers bij het realiseren van gelijke beloning.

Voorbeeld uit de praktijk

Er is een goed voorbeeld uit de praktijk van hoe een onwilligheid om te werken aan gelijk beloning kan leiden tot negatieve gevolgen. Een medewerker ontdekte dat zij €1.000,- per maand minder verdiende dan haar mannelijke collega in dezelfde functie en heeft dit intern aangekaart. Haar organisatie was onbereid om in gesprek hierover te gaan en als gevolg heeft de werknemer juridische stappen genomen als vergoeding. Om een officiële uitspraak van het gerechtshof te voorkomen, heeft zij schadevergoeding van €113.000 van het bedrijf ontvangen. Naast de aanzienlijke compensatiekosten bracht dit ook de organisatie in een negatief daglicht, wat schadelijk was voor zowel de concurrentiepositie als de reputatie op de arbeidsmarkt.

Gelijk loon in compliance

De Europese wetgeving streeft ook steeds meer naar gelijke beloning in organisaties. In 2024 is de Europese richtlijn genaamd CSRD ingegaan, met het doel bedrijven te pushen om meer focus te leggen op gelijk loon binnen de organisatie. Maar nog relevanter is de EU Directive Pay Transparency, die in 2023 is geïntroduceerd en waar EU-lidstaten nu drie jaar de tijd hebben om te implementeren. Deze wetgeving vraagt bedrijven om transparant te zijn over mogelijke beloningsverschillen, waarbij bedrijven vanaf 100 medewerkers hierover extern moeten rapporteren. Om niet verrast te worden door eventuele verschillen, stelt Highberg dat organisaties nu al moeten beginnen met het verkrijgen van inzichten.

Meer weten over deze wetgeving? Zie hier het artikel waarin meer wordt uitgelegd over de EU Directive Pay Transparency.

Vervolgstappen

Om als organisatie mogelijke beloningsverschillen aan te pakken, adviseert Highberg om te starten met een onderzoek naar gelijk loon voor gelijk werk. Neem contact op met Henrieke van Bommel om meteen aan de slag te gaan, of klik hier voor meer informatie over onze diensten.

Meld je aan voor het webinar over gelijke beloning op 29 februari 2024.

Kijk op de website of schrijf je in voor het webinar op 29 februari 2024. In de webinar wordt je geïnformeerd over de voordelen van gelijke beloning, de komende EU-wetgeving die bedrijven verplicht te werken aan gelijke beloning, en wat je moet doen als er sprake is van ongelijkheid in uw organisatie.

placeholder

Referenties:

Talent aantrekken en behouden:

Nguyen, J., Esq. (2023). What is pay equity and why is it important? Forbes. https://www.forbes.com/advisor...

Shuster, L. (2022). It’s time to talk compensation: How to get employee pay right in 2022. Forbes. https://www.forbes.com/sites/f...

Reputatie:

Schlager, T. (2021). Research: Customers will reward companies for smaller gender pay gaps. Harvard Business Review. https://hbr.org/2021/11/resear...

Prestaties en betrokkenheid:

Chyko, K.L (2023). Examining the relationship between perceived pay equity and job performance - ProQuest. https://www.proquest.com/openv...

Han, X. (2019). Research on the Relationship Among Pay Equity, Employee Engagement and Job Performance. Atlantis Press. https://doi.org/10.2991/sohe-1...

placeholder

Wil je meer weten over beloningsgelijkheid?

Neem dan contact op met Henrieke, onze DEI Expert

divider

Related Insights