Sturen met data, dashboarding & business development toolkit voor duurzame groei

Ndugu Coffee is een sociale onderneming met een missie om agribusiness duurzaam te maken voor alle betrokken stakeholders.

dashboarding
business development
sustainable growth
stakeholders

Bless Agume - Ndugu Farmers

"Highberg hielp Ndugu Farmers met het vereenvoudigen van onze bedrijfsstrategieën naar twee precieze winst- en impactdoelstellingen. Daarnaast activeerde HofP ons datateam van een futuristisch dashboardplan naar een realistisch werkplan voor het verbeteren van onze datatrackingmethoden; en dat alles binnen zes weken. We bevelen Highberg van harte aan aan elk bedrijf dat zijn prioriteiten wil reorganiseren om de kansen op succes en impact te vergroten."

Uitdaging

Ndugu farmers wilde meer inzichten creëren uit verzamelde data op alle niveaus van de organisatie, om nauwkeuriger en gerichter te kunnen sturen en aanpassen. Daarnaast wilde Ndugu farmers onderzoeken welke producten of diensten ze naast een duurzame koffieketen kunnen uitrollen.

Vragen aan Highberg

  1. Sturen op basis van data & dashboarding Help ons te sturen op gewenst resultaat op basis van onze data. Enerzijds door te helpen bij het identificeren van gegevensbehoeften en visualisatie-eisen en het ontwikkelen van een dashboard. Help ons daarnaast het ontwikkelen van een goede sturing binnen onze organisatie, waarbij we het dashboard als hulpmiddel in kunnen zetten.
  2. Business development Voorzie ons van hulpmiddelen en een aanpak waarmee we nieuwe zakelijke kansen kunnen identificeren en die nieuwe strategieën met succes kunnen implementeren in onze organisatie.

Aanpak

Voor wat betreft de vraag over sturen, data & dashboarding zijn we gestart met interviews om de specifieke datagerelateerde uitdagingen, wensen en behoeften binnen Ndugu te identificeren. Op basis van de resultaten hebben we voorbeelddashboards gemaakt, op basis waarvan het lokale dashboardingteam eigen dashboards kon bouwen. Door middel van workshops over 'hoe de datakwaliteit te verbeteren' en 'hoe te sturen op basis van data via een prestatiedialoog' leerden & ontwikkelden we vaardigheden van het lokale team om hun manier van werken sturen te verbeteren. Tijdens het hele proces pasten we het principe "voordoen, meedoen en zelf meedoen" toe.

Voor wat betreft de vraag over business development, creëerden we een toolbox met essentiële elementen in het proces van het identificeren van nieuwe zakelijke kansen. In co-creatie met Ndugu hebben we de toolbox verfijnd om ervoor te zorgen dat deze past binnen de context van Ndugu en dat Ndugu zich op haar gemak voelt bij het gebruik ervan. We versterkten de start van het proces door het organiseren van een kick-start van hun verkenning naar nieuwe kansen.

Anne de Brouwer - Consultant

“Het geeft mij voldoening dat Highberg het via ‘House of Sharing’ mogelijk maakt om positief bij te dragen aan duurzaam initiatief zoals Ndugu. Zonder dat er een rekening aan te pas komt. Een win-win-win-win: voor hen, voor de boeren en de natuur in Uganda en voor ons!”

Resultaten

  • Verhoogde datagedreven mindset die bijdraagt aan de verdere ontwikkeling van Ndugu op het gebied van data.
  • Een Business Development toolkit om nieuwe business voor Ndugu te verkennen.
  • Voorbeeld dashboarding dat wordt gebruikt om real-time dashboards te maken die helpen bij het sturen van de organisatie.
  • Operationeel management team is getraind in het uitvoeren van de prestatiedialoog waardoor het management team kan sturen op basis van data.

Gerelateerde insights

divider