Professionalisering IT: kwaliteit van binnenuit

Door Rutger Gooszen

Wat hebben een bouwkundig architect, advocaat, huisarts en register accountant met elkaar gemeen? Zo op het oog niet veel. Maar als je nauwkeuriger kijkt hebben ze allemaal verplichte en erkende opleidingen gevolgd en hebben ze zich moeten kwalificeren om hun titel te mogen voeren. Die titel is beschermd en in de wet verankerd. Ze onderwerpen zich aan een beroepscode en tuchtrecht. M.a.w. hun klanten weten wat ze mogen verwachten en kunnen een klacht indienen over de professionele prestaties als ze daarover niet tevreden zijn.

Professionalizing IT 
Quality assurance in consulting 
Mandatory certified training and qualifications 
Code of conduct and disciplinary law 
Ensuring quality in ICT projects

Hoe anders is het nog gesteld in de snelgroeiende wereld van adviseurs op gebied van informatisering en automatisering. Er is een breed aanbod van al dan niet geaccrediteerde opleidingen. Er zijn vele beroepsgroepen actief met eigen kwalificerende termen en soms een gedragscode. Maar tuchtrecht is er niet en van een beschermde titel is ook geen sprake. Je kunt uiteraard kiezen om een gerenommeerd bureau in de arm te nemen en er maar op hopen dat deze zijn naam niet te grabbel zal gooien. Of je overweegt goedkoop een leger aan zelfstandigen in te huren die de klus gaan klaren.

Als opdrachtgever heb je dus minder zekerheden over de kwaliteit en kennis van de adviseur die je vraagt om voor jou een advies op te stellen of een project inhoudelijk tot een goed einde te brengen. Daan Rijsenbrij, gerenommeerd architect in de digitale wereld, pleit er daarom voor om net als bij grote bouwprojecten de namen van de opdrachtgever, opdrachtnemer en architect te publiceren bij grote ICT projecten. Zodat je weet wie er verantwoordelijk zijn voor de realisatie van projecten.

Zou het niet mooi zijn als je als opdrachtgever bij de keuze van een ICT-adviseur/ informatievoorzieningsarchitect verzekerd kunt zijn van de wetenschap dat deze persoon:

  • Voldoet aan de kwalificaties door middel van een gerichte gecertificeerde opleiding en een beschermde titel (register);
  • Zijn kwalificaties onderhoudt door verplichte “bijscholing” of “ervaringspunten”;
  • Zich onderwerpt aan een gedragscode en tuchtrecht;
  • Vrij en onafhankelijk advies geeft, zonder last of ruggespraak en zonder enige vorm van belangenverstrengeling;
  • Een verifieerbaar track record heeft van opdrachten en ervaring.

Dat zou toch wel het minste moeten zijn dat we onze opdrachtgevers gunnen?

Natuurlijk zijn er goede en minder goede bouwkundig architecten, advocaten, huisartsen en register accountants. Maar ze moeten aan de voorkant wel eerst door een hoepeltje springen om hun beroep te mogen uitoefenen en zich permanent blijven bijscholen. Achteraf kun je ze ook aanspreken op een slechte prestatie.

De falende prestaties bij grote ICT projecten hebben tot nu toe vooral geleid tot extra toetsing van buiten naar binnen (rapportageverplichtingen, gateway review en BIT). Als beroepsgroep zouden wij ons beter moeten inspannen om de kwaliteit van binnen naar buiten te waarborgen en te voldoen aan (zelf) opgelegde normen!

Daarom in een volgende bijdrage een uitgebreider artikel over een gezamenlijk initiatief om hier een aanzet voor te geven.

Gerelateerde artikelen:

divider