Pon - Digitale transformatie opstarten

​Pon is een wereldwijde speler actief op het gebied van mobiliteitsproducten, -diensten en -oplossingen en biedt ook honderden industriële oplossingen. Bij onderdeel Pon Equipment & Pon Power (PEPP), werd al langere tijd gesproken over de kansen en mogelijkheden van digitalisering. De toepassing van deze digitale kansen en mogelijkheden kwam echter moeizaam op gang en de gewenste resultaten bleven uit. Zo ontstond de behoefte aan ondersteuning om een groepsbrede digitale transformatie op gang te krijgen, zodat de kansen die (verdere) digitalisering bieden beter kunnen worden benut.

placeholder

Patrick van Alem - CCO bij PEPP Netherlands

"We hebben sinds lange tijd weer een helder en stevig fundament waar we op voortbouwen. Het is nu écht van ons."

Opdracht

Begeleid ons bij het helder krijgen van onze digitale ambitie en strategie, het vaststellen van onze huidige, digitale volwassenheid en het opstellen van een plan van aanpak, zodat wij onze digitale transformatie kunnen starten.

Aanpak

Van waarom, wat en hoe naar een plan van aanpak:

  1. In verschillende sessies met de board is het waarom, wat en hoe van de transformatie helder gemaakt.
  2. In een quickscan bestaande uit interviews en een digital maturity scan is de huidige situatie van alle organisaties in de groep inzichtelijk gemaakt.​
  3. Op basis van bovenstaande is een plan van aanpak voor de transformatie opgesteld, inclusief richtlijnen voor de besturing en een op te zetten transformatieteam.

Resultaten

  • De gevulde OGSM geeft de ambitie en strategie van de groep weer en geeft richting aan de transformatie.​
  • Het veranderverhaal vertelt de ambitie en de noodzaak voor de transformatie, zodat boardleden de organisatie kunnen meenemen in hun visie.​
  • De nulmeting van de digitale volwassenheid van alle onderdelen van de groep maakt de huidige situatie inzichtelijk.​
  • Het plan van aanpak geeft richting aan de invulling en besturing van de transformatie.

Gerelateerde insights

divider