Podcast Succesvol Transformeren

Door Joeri Olierook

Een podcast serie waarin adviseurs van VKA en gasten hun ervaringen met digitaal transformeren delen. Zo bespreekt Joeri Olierook met diverse experts de succes- en faalfactoren bij de executie van Digitale Transformatie. Ruud Boot, Thijs Bakker en Joost van Lier gaan in gesprek over hoe concreet vorm te geven aan Digitale Transformatie. En Lotte Meindertsma deelt met Janneke Kromkamp en Greg Mulder best practices voor de transitie naar de cloud.

Volg ons ook op Spotify of Soundcloud.


Herkent u in uw organisatie sussende antwoorden zoals: “het komt goed”, “alles onder controle”, “het is alleen nog een beetje werk”? Met de methode Onafhankelijk Kritisch Geweten (OKG) brengen wij de feiten achter de signalen naar de oppervlakte. Mocht je meer willen weten over Highberg als Onafhankelijk Kritisch Geweten, dan vind je hier meer informatie: link.

Podcast succesvol transformeren: succesfactoren, risico's en best practises.

Hoe geef je Digitale Transformatie nu concreet vorm?

Met: Ruud Boot, Thijs Bakker en Joost van Lier

“IT moet de business volgen, maar IT kan ook zeer leidend zijn voor de business, en nieuwe business modellen mogelijk maken.”

In de podcastreeks bepreken Ruud Boot (Consultant Strategie & Architectuur), Thijs Bakker (Consultant Strategie & Architectuur) en Joost van Liemanager adviesgroep Strategie & Architectuur) in een collegiaal gesprek met elkaar het thema Digitale Transformatie. Hoe geef je Digitale Transformatie nu concreet vorm? En hoe helpt het jouw organisatie vorm te geven?

In deze aflevering hebben Ruud, Thijs en Joost het over de Digitale Business Strategie. En bespreken daarbij vragen als: Hoe maak je een wendbare strategie? Hoeveel jaar plan je een dergelijke strategie vooruit? En hoe betrek je je doelgroep bij je Digitale Business Strategie. Deze onderwerpen – en meer – hoor je terug in deze podcast.

Shownotes: ‘Einde van strategie!? geschreven door Ard-Pieter de Man

Deze podcast gaat over Digitale Transformatie binnen de overheid, het onderwijs, de zorg en het bedrijfsleven: link.

#09 – Wat heb je aan automatisering zonder werkproces?!

Met: Joeri Olierook en Elma Nieboer

“Hoe abstracter het wordt, hoe moeilijker het voor te stellen is.”

Met Elma Nieboer (senior consultant Strategie en architectuur bij Highberg) bespreekt Joeri (programmamanager) waarom je een gebruikersorganisatie “ruimschoots moet betrekken”. Wat betekent “ruimschoots” eigenlijk? Hoe wordt en blijft automatisering faciliterend aan het werkproces? Automatisering is immers meer afhankelijk van de organisatie en het proces dan andersom.

Deze podcast gaat over Samenhang werkprocessen en ICT-oplossingen: link.

#08 – Risico’s hebben een positieve invloed op je project!

Met: Thijs Bakker en Joeri Olierook

“Risico’s en kansen zijn twee zijden van dezelfde medaille, en ook een heel goed middel om op te sturen. Maar ga er op zijn minst over in gesprek!”

Thijs Bakker (senior consultant strategie) spreekt met Joeri Olierook (programmamanager) over risico’s en afhankelijkheden van projecten en programma’s. Waarom hangt hier vaak zo’n negatieve sfeer omheen? Waarom is dat zonde? Hoe draai je dat om?

Dit ’risicogebied’ behelst tegenwoordig ook het aspect ‘belangen van alle betrokken partijen’. Volgens Joeri ligt hier een sleutel voor succes. Achter de beknopte uitwerking schuilt dus een wereld die meer aandacht verdient dan ze nu in de praktijk krijgt.

Shownotes:

Deze podcast gaat over Risicobeheersing en projectafhankelijkheden, één van de negen ‘risicogebieden’ van het Advies college ICT-toetsing: link.

Ervaringsdeskundigen delen best practices voor de transitie naar de cloud

Met: Lotte Meindertsma, Janneke Kromkamp en Greg Mulder.

De transitie naar de cloud is een hot thema. Het zou allerlei voordelen op moeten leveren. Maar als je speelt met het idee, waar begin je dan om de transitie succesvol te laten verlopen? In deze podcast gaat Lotte Meindertsma (Consultant Data & AI) in gesprek met twee ervaren programmamanagers Janneke Kromkamp en Greg Mulder die meerdere organisaties hebben begeleid met de transitie naar de cloud. Zo delen ze dat er ook ‘verkeerde’ aanleidingen zijn om naar de cloud te transformeren.

In deze generieke podcast over de cloud leer je de do’s en don’ts als je infra, applicaties of data naar de cloud wil brengen.


Digitale Transformatie – De hype voorbij of relevanter dan ooit?

Met: Ruud Boot, Joost van Lier en Thijs Bakker

"Je kunt niet altijd vooraf zien, wat een stap in technologie precies voor gevolgen heeft.”

Ruud Boot (Consultant Strategie & Architectuur), Thijs Bakker (Consultant Strategie & Architectuur) en Joost (EG-manager Strategie & Architectuur) bespreken in een collegiaal gesprek met elkaar het thema Digitale Transformatie. Wat is het nou precies? En wanneer spreek je van een Digitale Transformatie?

Van een voor de hand liggend voorbeeld als van de LP, CD-speler, naar Spotify, maar juist ook gemeentes en de overheid komen aan bod. We doen een korte beschouwing op Digitale Transformatie en kijken hoe Nederland ervoor staat op dit gebied.

Shownotes:

Deze podcast gaat Digitale Transformatie binnen de overheid, het onderwijs, de zorg en het bedrijfsleven.


#07 – Als je het uit de stukken moet halen ben je te laat…

Met: Joeri Olierook en Ruud Staijen


“Voordat je je hengel ingooit moet je eerst ‘het water lezen’, het eerste wat de forensiche collega’s doen is hun handen in de zakken steken en de plaats delict lezen.”

Met Ruud Staijen (programmadirecteur bij de Politie) bespreekt Joeri Olierook (programmamanager) de ‘Commander’s intent’. En hoe je als opdrachtgever blijft bewaken dat niet alleen alle direct betrokkenen daar naartoe bewegen, maar de hele omgeving! 

Dat is net als politiewerk een ervaringsvak en dus ook alleen actief uit te voeren. Dan blijven signalen ook niet verborgen, en haal je deze niet – te laat – uit een rapportage…   

De boekentip die voorbijkomt betreft het boek ‘Effect (Over communicatie en teambuilding)’ van Johann Olav Koss, Heidi Ihlen en Bente-Marie Ihlen (ISBN 9789038908311). 

Shownotes:

Deze podcast gaat over Opdrachtgeverschap en projectorganisatie, één van de negen ‘risicogebieden’ van het Advies college ICT-toetsing: link.

#06 De keuze voor de werkwijze…

Met: Joeri Olierook en Aart-jan Eenkhoorn

“Het zijn allemaal middelen om te komen tot realisatie.”

Met Aartjan Eenkhoorn (programmamanager en Agile Coach bij Highberg) bespreekt Joeri (programmamanager) de wijze waarop resultaten tot stand komen. Want planning en realisatie komen ook uit werkwoorden: je zult moeten plannen om te kunnen realiseren, op welke wijze dan ook. En wendbaar als we zijn vullen we dat alles na een onderlinge retrospective ook nog even aan!

Shownotes:
Deze podcast gaat over Realisatie en planning, één van de negen ‘risicogebieden’ van het Advies college ICT-toetsing: link.

#05 Dat interne stemmetje dat zegt “klopt dat wel…”

Met: Joeri Olierook en Ed van Doorn

“De voortgangsrapportage is je achteruitkijkspiegel.” Met Ed van Doorn (programmamanager en partner bij Highberg) bespreekt Joeri (programmamanager) het interne stemmetje dat opspeelt als je voelt dat een project niet de goede kant op gaat. Maar wat is dan die goede kant? En hoe heb je die eigenlijk vastgelegd?

Waar de businesscase vaak financieel wordt benaderd, wijst deze je eigenlijk de route. En dus ook de alternatieve routes om alsnog je doel te behalen. Als een TomTom of Google maps. Terwijl de voortgangsrapportage vaak meer als ‘achteruitkijkspiegel’ fungeert en laat zien hoe je het de afgelopen maanden hebt gedaan….

Shownotes:
Deze podcast gaat over Business case, baten en financiering , één van de negen ‘risicogebieden’ van het Advies college ICT-toetsing: link.

#04 Keuzes waar je jarenlang lol óf last van hebt…

Met: Joeri Olierook en Pim schouten

“Op het moment dat de handtekening op papier staat ben je te laat!” Met Pim Schouten (sourcingsexpert en partner bij Highberg) bespreekt Joeri (programmamanager) wanneer je dus moet beginnen met nadenken. Maar waarover moet je dan nadenken? En welke keuzes moet je vervolgens vóóraf maken? Tipje van de sluier: richt je daarbij niet alleen op de leverancier, maar ook de eigen organisatie én de samenwerking!

Shownotes:
Deze podcast gaat over Aanbestedingsaspecten, één van de negen ‘risicogebieden’ van het Advies college ICT-toetsing: link.

#03 Accepteren en overdragen zijn werkwoorden!

Met: Joeri Olierook en Arco Janse 


Om uiteindelijk succesvol te kunnen zijn moet je vanaf het begin goed nadenken. En wat betekent ‘betrokken worden’ eigenlijk? Arco Janse (regie consultant) en Joeri Olierook (programmamanager) bespreken dat betrokkenheid vervolgens ook zeker niet vrijblijvend is. En dat het dus ook altijd met verantwoordelijkheden en taken komt. Accepteren, implementeren en overdragen zijn immers werkwoorden!

Shownotes:
Deze podcast gaat over Acceptatie, implementatie en overdracht naar de lijn, één van de negen ‘risicogebieden’ van het Advies college ICT-toetsing: link.

#02 Voor een goed fundament moet je zowel de breedte als de diepte in!

Met: Rutger Gooszen en Joeri Olierook.


Een hele mond vol: Architectuur, functionele haalbaarheid en technische maakbaarheid. Rutger Gooszen (architect) en Joeri Olierook (programmamanager) bespreken vervolgens ook nog eens dat je dit onderwerp eigenlijk nog breder moet zien dan het nu wordt ingevuld! En dat het natuurlijk veel verbanden heeft met de andere aspecten.

Shownotes:
Deze podcast gaat over Architectuur, functionele haalbaarheid en technische maakbaarheid, één van de negen ‘risicogebieden’ van het Advies college ICT-toetsing: link.


#01 Mag het ietsje minder zijn?

Met: Joost van Lier en Joeri Olierook.


Kleinere projecten en veranderingen slagen vaker en sneller. Maar kan iets altijd klein worden gehouden? En hoe doe je dat? Joeri Olierook (programmamanager) bespreekt met Joost van Lier (IT strategie, architectuur en programmamanagement) de Beheersing van de scope, één van de negen ‘risicogebieden’ van het Advies college ICT-toetsing.

Shownotes:
Deze podcast gaat over Beheersing van de scope, één van de negen ‘risicogebieden’ van het Advies college ICT-toetsing: link.

#00 We gaan iets nieuws doen!

Met: Marc Gill’ard en Joeri Olierook.


Een nieuwe podcast reeks! Waar gaat deze podcast over? En wat gaat Joeri Olierook hierin precies doen? Marc bespreekt met Joeri wat hij met de podcast ‘Succesvol Transformeren’ wil bereiken.