Met een Strategisch Personeelsplan anticiperen op een toekomstig tekort aan personeel

Door Irma Doze

Tragel heeft te maken met krimp op de arbeidsmarkt, zowel in de zorgbranche als in hun regio. Het is daarom belangrijk om inzichtelijk te hebben wat de grootte is van een potentieel personeelstekort. Highberg heeft samen met deze organisatie gegevens verzameld en geanalyseerd om inzichtelijk te krijgen bij welke functies de voornaamste risico’s liggen. Het resultaat stelde Tragel in staat om duidelijke acties te ondernemen en stakeholders te betrekken in dit proces.

placeholder

Situatie

Tragel ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking zodat zij een goed leven kunnen leiden in onze maatschappij. Sylvie Bertijn-Tollenaar, Manager Personeel: “Wij adviseren en ondersteunen onze cliënten, hun naasten en vertegenwoordigers bij het realiseren van de gemaakte keuzes en ambities. Onze organisatie stimuleert op een professionele manier de cliënt om zich te ontwikkelen tot een passend niveau.”

De zorgverlener heeft ruim 70 woon- en dagbestedingslocaties in heel Zeeuws-Vlaanderen. Ruim 725 collega’s maken zich hard voor de zorg van mensen met een verstandelijke beperking. Met de medewerkers en 350 vrijwilligers is Tragel een van de grotere werkgevers in de regio.

Zowel in de regio als in de branche is er sprake van krimp op de arbeidsmarkt, waarmee Tragel ook te maken heeft. “We hebben Highberg gevraagd om ons te helpen met het in kaart brengen van de grootte van dit potentiële personeelstekort en bij welke functies de grootste problemen zullen ontstaan. We hebben hen ook gevraagd om een trainingstraject op te zetten, zodat we dergelijke vraagstukken in de toekomst volledig zelf kunnen oppakken.”

Aanpak

Highberg heeft een strategische personeelsplan ontwikkeld voor de primaire functies, dat wil zeggen alle zorgverleners. Bij deze organisatie betekent dit de verschillende functies op het gebied van zorgverlening. Hierbij heeft Highberg op twee manieren ondersteuning geboden.

Enerzijds heeft Tragel kennisgemaakt met een toegankelijke SPP Tool. Dit zorgde voor structuur (welke gegevens hebben we nodig), maar rekent ook eenvoudig de cijfers door waardoor je gemakkelijk tot de eindcijfers komt.

Anderzijds heeft Highberg geholpen met het ophalen van de data voor deze tool. Voor de invoer van harde, bekende HR-gegevens als FTE, functie, verloop en dergelijke zijn berekeningen gemaakt op basis van gegevens uit HR-systemen van Tragel. Voor de invoer van ontwikkelingen en bijbehorende impact is deskresearch gedaan, zijn beleidsdocumenten uitgezocht en zijn workshops met managers (de business) gehouden.

Vervolgens is de data verwerkt en vertaald naar visuele output. De inzichten werden op toegankelijke wijze gepresenteerd wat zorgde voor een breed draagvlak binnen de organisatie.

Resultaat

Met behulp van het rapport heeft de zorgverlener inzicht in de grootte van het toekomstige personeelstekort. Hierdoor kan duidelijk actie worden ondernomen op basis van cijfers in plaats van onderbuikgevoelens. Daarnaast zijn de stakeholders ingelicht over het toekomstige tekort en wordt er gezamenlijk bekeken welke acties kunnen worden ondernomen.


Sylvie Bertijn-Tollenaar

Dankzij Highberg is onze Strategische Personeelsplanning vlot en succesvol opgezet. De bijeenkomsten met managers werden goed begeleid, het datamodel was duidelijk en we zijn goed door hen getraind. De inzichtelijke rapporten gebruiken we regelmatig tijdens bijeenkomsten met verschillende afdelingen en dragen bij aan gefundeerde, snellere besluitvorming. Het project heeft geholpen om onze organisatie voor te bereiden op de toekomst.

placeholder

Meer weten?

Neem gerust contact op!

Related insights

divider