Leiderschapsontwikkeling UNICEF

UNICEF biedt wereldwijd hulp aan kinderen. UNICEF komt op voor de rechten van deze kinderen.  Als ‘s werelds grootste kinderrechten organisatie bereikt UNICEF meer, voor meer kinderen en op meer plekken dan wie ook. UNICEF heeft de ambitie om maximaal wendbaar te zijn om zo nog meer kinderen, sneller, te helpen.

Leiderschapsontwikkeling 
wendbare organisatie 
continu verbeter cultuur

Suzanne Laszlov - Directeur UNICEF Nederland

"In de transformatie naar een wenbaardere organisatie zijn de ogen van buitenaf cruciaal geweest. Highberg beantwoorde steeds de vraag: 'Maar wat zien wij nu?'. Het samenbrengen van die inzichten hebben het verschil gemaakt"

Onze aanpak

Begeleiding on the job gedurende het gehele veranderproces:

  1. In verschillende sessies is in kaart gebracht welke processen centraal staan in relatie tot wendbaarheid, en welke structuren daarbij passen.
  2. Er is samen bepaald welke manier van werken hoort bij de gewenste wendbaarheid.
  3. Leiderschapsontwikkeling, want iedereen heeft een rol in de verandering.
  4. Teams zijn meegenomen in de uitgansgpunten en vervolgens vooral zelf aan de slag gegaan met invulling geven aan ‘de Hoe’.

Marijke ten Have - Consultant en partner

"Belangrijkste uitgangspunt was steeds: ‘Niets is in beton gegoten. Continu blijven meebewegen op wat we leren in de organisatie.’"

Behaalde resultaten

  • De organisatie is getransformeerd naar een wendbaardere, continu lerende organisatie.​
  • We zijn nu in staat sneller te acteren op wat er gebeurt in de wereld. ​
  • Er is echt een ‘ continu verbeter cultuur’ ontstaan waarin mensen kansen om het beter te doen durven te benoemen, het oprecht zien en voelen als een kans. De energie die daarmee vrijkomt is voelbaar in de organisatie.
placeholder

Meer weten?

Neem contact op met onze expert! 

Gerelateerde insights

divider