Leiderschap in organisatie-transformatie

Door Marijke ten Have

“Change is about shifting strategy – and culture is what drives strategy”

leiderschap
verandering
samenwerken 
organisatie
transformatie

Succesvolle organisaties veranderen continu. “Verandering is de enige constante, dat moet je omarmen.” Deze boodschap hoor je veel binnen organisaties. Maar een groot aantal mensen ervaart spanning, angst en weerstand bij verandering. Zelfs als ze rationeel weten dat verandering de juiste weg is. Leiders hebben daarom een essentiële rol in het verloop van transformaties. Wij geloven dat daarin de kwaliteit van de gesprekken die gevoerd worden bepalend is. Continu veranderen daagt uit de balans te vinden tussen richting geven en in verbinding met de ander samenwerking tot stand te brengen.

De kern van leiderschap in organisatietransformatie

Leiderschapsontwikkeling vraagt maatwerk in de context. Iedere fase van de transformatie vraagt iets anders in het voorgaan als leider – en daarmee in welke hordes je te nemen hebt bij jezelf, in interactie met de ander én in het doorbreken van organisatiebrede patronen. Wij zien wel dat er in alle gevallen twee cruciale uitgangspunten zijn:

  1. Strategic aligment: de organisatiestrategie en -purpose staan centraal in leiderschapsontwikkeling.
  2. Kort-cyclisch leren in de dagelijkse praktijk: we verbinden leren aan de dagelijkse prestatie op de werkvloer. Daar wordt het resultaat zichtbaar.

Focus op leiderschap in organisatietransformatie zorgt voor:

Duurzaam resultaat
Wij helpen leiders om zelf het benodigde resultaat te verwoorden en wat er nodig is om dat te bereiken. Deze aanpak stelt een leider in staat om (persoonlijk) leiderschap te nemen over de transformatie en de gewenste resultaten. Highberg ondersteunt door middel van expertise op het gebied van gedragsontwikkeling. We begeleiden tot het gewenste gedrag is verankerd. Zo verbeteren vanuit leiderschapsontwikkeling de resultaten.

Eigenaarschap
"In ons team gaat het goed, maar bij die afdeling, daar is nog heel veel te doen". Herken je dit gesprek?
We werken samen met directies, teams en professionals. Door de verschillende niveaus van leiderschap in jouw organisatie met elkaar te verbinden realiseren we eigenaarschap in de volle breedte van de organisatie. We faciliteren waarderend kijken, verhogen de kwaliteit van de dialoog en ontwikkelen vaardigheden bij leiders en hun teams. Zo realiseren wij eigenaarschap op gezamenlijke doelen.

Geloof en trots
Door het vergroten van het geloof in het leiderschap en betrokkenheid bij de purpose van de organisatie van iedere medewerker brengen we een beweging op gang vanuit energie en intrinsieke motivatie. Hierdoor verbeteren de samenwerking, het eigenaarschap én daarmee de prestaties over afdelingen heen.

Onze aanpak

Vanuit zes vertrekpunten ondersteunen wij leiderschap in jouw organisatie:

  1. Leiderschap in verbinding: wij brengen de verschillende hiërarchische niveaus van leiderschap met elkaar in verbinding.
  2. Kwalitieve conversaties: we vergroten de kwaliteit van conversaties en relaties in organisaties.
  3. Meetbare doelen en resultaten: de benodigde gedragsverandering maken we concreet, feitelijk en meetbaar. Dat doen we no-nonsense, met humor en activerend.
  4. Blokkades vinden en doorbreken: samen duiken we onder de oppervlakte om waarderend te onderzoeken wat nodig is om de blokkades te doorbreken.
  5. Ondersteunen waar het kan. Confronteren waar het moet: we laten niet los als het spannend wordt. Vernieuwing aangaan vraagt loslaten van het oude vertrouwde.
  6. Kort-cyclisch experimenteren: met kort-cyclische gedragsexperimenten brengen we nieuw gedrag tot stand.

Gerelateerde insights

divider