IT-strategie of digitale business strategie: what’s in a name?

Door Ruud Boot

Bij Highberg werk ik samen met mijn collega’s aan onderwerpen als architectuur en strategie. Die laatste gaat dan vooral over de IT-strategie. Dat is inmiddels best wel een bedaagde kreet, IT-strategie… Zo jaren zeventig. Het klinkt ook wel erg technisch. Alsof het alleen over de ‘draden en de doosjes’ gaat, iets wat mijn familie overigens nog steeds over mijn werk denkt. Maar de ingewijden weten wel beter. Het gaat om heel veel meer. Strategie van een organisatie en IT zijn immers niet meer los van elkaar te zien. Tegenwoordig draait het niet enkel meer om een IT-strategie, maar om de verwevenheid hiervan met de doelen van de organisatie als geheel: een digitale business strategie! Ik zal uitleggen waarom.

A digital business strategy. Allow me to explain why.

Om maar met het eerste woord te beginnen, digitaal. Toch wel weer technisch, dat klopt. Maar in alle eerlijkheid: noem mij één organisatie waarbij de bedrijfsprocessen niet op z’n minst sterk afhankelijk zijn van informatietechnologie. Ik zou het gewoon niet weten. Vaak is er sprake van totale afhankelijkheid, bij iedere functie van de organisatie: primaire functies en functies in de bedrijfsvoering zoals, communicatie, logistiek, facturering, beleid, vergunningen… Dat rechtvaardigt een duidelijke positie voor ‘digitaal’, wat mij betreft de eerste plek.

Dan het tweede woord, business. Helaas Engelstalig, daar begint de discussie natuurlijk als eerste over. Nederlandstalige alternatieven als ‘organisatie’ en ‘bedrijf’ passen niet echt, inhoudelijk niet maar ook omdat niet iedere organisatie een bedrijf is. In alle eerlijkheid, ik vind dit deel van de discussie ook volstrekt niet interessant. Waar het om gaat is dat we tot uitdrukking brengen waar we het voor doen, welk nut dient het opstellen van een digitale strategie. Dat doen we uiteraard voor het verbeteren van de resultaten van de organisatie, de primaire en ondersteunende processen, voor de mensen die er werken, voor leveranciers, samenwerkingspartners en klanten: voor ‘de business’. Publiek, privaat, non-profit, wat dan ook. Digitale middelen kunnen daarbij ondersteunend, leidend of zelfs turn-around zijn maar ze staan altijd in dienst van de business.

Als laatste strategie. Best hoogdravend. Het is hierbij van belang om in gedachte te houden wie de opdrachtgever van het opstellen van de Digitale Business Strategie is (of zou moeten zijn). Gezien het essentiële karakter van de digitale middelen voor een organisatie is dat vaak de (afdelings)directeur, de CIO of de CTO. Mensen die een dergelijke verantwoordelijkheid hebben, willen en moeten vooruitkijken. Naar hun externe omgeving, hun eigen organisatie, de bedrijfsprocessen en de initiatieven die zij moeten nemen om verandering tot stand te brengen. Want als we het over nieuwe digitale middelen hebben dan gaat het over verandering: nieuwe manieren van werken, andere vaardigheden, een nieuw ecosysteem van leveranciers en samenwerkingsverbanden. Dat is wel degelijk strategie vanuit een doordachte aanpak, met gedegen kennis en een samenhangend, communicabel eindproduct.

Kortom: is er voor de vormgeving van het toekomstige IT-landschap een samenhangend product nodig met een grote mate van verwevenheid richting de doelen van de organisatie als geheel? Kies dan voor een digitale business strategie!

Is uw organisatie toe aan een nieuwe digitale business strategie of wilt u hier zelf wel eens verder over praten? Neem dan contact met mij op of met Wilbert Enserink. We gaan graag met u in gesprek.

Gerelateerde insights

divider