IT acceleratie in jouw digitale transformatie

Door: Arie van Nistelrooij

Digitale transformaties zijn complex en hebben effect op grote delen van uw organisatie. Maar hoe kunt u hierbij de IT-functie optimaal inzetten? Er zijn meerdere versnellingen waarin u een IT-functie kan laten opereren. Hanteert u voor alle projecten en ontwikkelingen een standaard IT-versnelling, of durft u juist te schakelen met deze versnellingen?

Digital Transformation
IT Function
Bimodal IT
Agile Principles
Traditional IT Approach
System of Records
System of Engagement
Organizational Agility
IT Acceleration
Digital IT Focus

Meerdere IT-versnellingen

Veel organisaties worstelen met de impact van digitale transformatie. Aan de ene kant zijn zij verantwoordelijk voor het leveren van de bestaande producten en diensten terwijl ze aan de andere kant en op hetzelfde moment, zich moeten aanpassen en zich opnieuw dienen uit te vinden.

Zo vraagt het leveren van de bestaande producten en diensten om een traditionele vorm van IT. Hier ligt de focus op voorspelbaarheid/continuïteit, schaalbaarheid, het vermijden van risico’s en kostenoptimalisatie. Dit uit zich in een cultuur van betrouwbare managementtechnieken, systematische werkwijzen en change management-processen. De werking van deze vorm van IT is gebaseerd op backend ‘system of records’, zoals ERP- en CRM-systemen, die voor stabiliteit en compliance zorgen.

In tegenstelling tot deze traditionele vorm van IT ligt de focus bij digitale IT op wendbaarheid, snelheid en innovatie. Dit is voor organisaties een belangrijke voorwaarden om zich snel aan te passen aan veranderende marktomstandigheden én om zich opnieuw uit te kunnen vinden. Het creëren van bedrijfswaarde heeft hier topprioriteit. Dit uit zich in een cultuur van experimenteren, innovatie, wendbaarheid en het accepteren dat soms iets niet lukt. De werking van deze vorm van IT is gebaseerd op ‘systems of engagement’, zoals een e-commerce of bank app. Deze systemen staan dichter bij de klant en dienen continue verbeterd te worden met nieuwe functionaliteit en of een betere gebruikerservaring.

Het naast elkaar bestaan van deze twee vormen van IT binnen één organisatie noemen we ‘bimodale IT’ of ‘two-speed IT’ [1]. De eerste versnelling geeft hierbij invulling aan traditionele IT, de tweede versnelling geeft invulling aan digitale IT. In de volgende tabel zijn de belangrijkste kenmerken van beide versnellingen beschreven.

placeholder

Het schakelen met IT-versnellingen

Dit roept de vraag op: hoe kan de organisatie deze IT-versnellingen optimaal inzetten voor digitale transformatie? Hiervoor bestaan meerdere organisatievormen [2]. Ten eerste kan de organisatie per project bepalen welke versnelling het beste aansluit: een agile aanpak of juist een waterval aanpak. Ten tweede kan de organisatie haar bestaande IT-functie in twee teams opdelen. Eén team gaat werken volgens agile principes en het andere team gaat werken volgens een traditionele aanpak. Ten derde kan de organisatie naast haar bestaande IT-functie een nieuwe digitale divisie opzetten die volledig volgens agile principes gaat werken. Als vierde kunnen organisaties, die al volgens het bimodale concept werken, ervoor kiezen om beide modi weer te integreren naar een uni modale IT-functie. Hierbij besteedt de organisatie haar operationele taken van traditionele backend systemen uit aan partners. Hierdoor ontstaat ruimte en kan de IT-functie zich volledig focussen op de digitale transformatie.

Wat kun je, als verantwoordelijk voor IT, met dit inzicht?

Het is belangrijk om je te realiseren dat een one size fits all, of blauwdruk aanpak, voor digitale transformatie niet bestaat. Welke organisatievorm nodig is voor uw organisatie is afhankelijk van de ambitie en doelstelling van uw digitale transformatie, het type producten en diensten die uw organisatie levert en de gewenste wendbaarheid. Op het moment dat uw organisatie fundamenteel nieuwe digitale producten of diensten gaat ontwikkelen overweeg dan om naast de bestaande IT-functie een digitale divisie op te zetten. In alle andere gevallen heeft de bestaande IT-functie voldoende ruimte om te variëren tussen een traditionele aanpak of juist een meer agile aanpak. Met andere woorden… kies bewust voor een organisatievorm die de digitale transformatie van uw organisatie optimaal ondersteunt en durf daarbij te schakelen met IT-versnellingen!

References:

[1]Bimodal IT: Business-IT Alignment in the Age of Digital Transformation. Bettina Horlach1, Paul Drews, and Ingrid Schirmer https://www.vka.nl/publicaties...

[2] Options for Transforming the IT Function Using Bimodal IT
Haffke, I., Kalgovas, B., & Benlian, A., MIS Quarterly Executive, June 2017 https://www.vka.nl/publicaties...

Meer lezen over digitale transformatie?

divider