IoT, AI en big data vragen meer dan alleen clouddiensten

Door Jelle Wissenburgh

Edge computing, als aanvulling op de cloud, stelt organisaties in staat ook de bedrijfskritische processen met gebruik van AI, big data en slimme sensoren veilig en betrouwbaar te automatiseren. Om van deze mogelijkheden gebruik te maken, is het zaak op tijd uw ICT en ICT organisatie hiervoor gereed te maken.

Embracing Edge Computing for Advanced IoT, AI, and Big Data Solutions

Tegenwoordig kiezen veel organisaties ervoor om hun ICT onder te brengen in de cloud. Dit is logisch omdat veel applicaties ondertussen ‘as a Service’ zijn te verkrijgen en ook voor infrastructuur is er een groot aanbod aan clouddiensten beschikbaar. Hierdoor kunnen organisaties profiteren van expertise uit de markt, een snellere time-to-market, eenvoudig op- en afschalen en minder up front investeringen. Organisaties kunnen zich meer focussen op de functionaliteit (het wat) en minder op de techniek (het hoe) van hun ICT.

De opkomst van IoT, big data en AI maakt allerlei nieuwe en innovatieve oplossingen mogelijk. Een voorbeeld hiervan is een gebouw waarin de klimaatregeling en verlichting door algoritmes wordt bepaald op basis van data die door een groot aantal sensoren is verzameld. Hierdoor zullen binnen organisaties ook IT-landschappen ontstaan waarin slimme sensoren, apparaten, datacenters en de cloud met elkaar zijn verbonden en intensief gegevens uitwisselen om geautomatiseerde taken uit te voeren.

Bij sommige van dit soort geautomatiseerde systemen moet, bijvoorbeeld omdat deze real time zijn, de overdracht van data gewaarborgd zijn en mag er weinig vertraging zijn. Een zelfsturend voertuig moet in een fractie van een seconde beslissen of hij moet remmen of juist gas moet geven op basis van de door zijn sensoren verzamelde informatie. Een mobiele hartmonitor moet direct een extern alarm geven of actie nemen op het moment dat zijn sensoren geen of een onregelmatige hartslag registreren.

In dit soort gevallen schiet een centrale gegevensverwerking op basis van de nu gangbare clouddiensten en ook een centraal datacenter vaak te kort. Door een veelvoud aan factoren kan het zijn dat de data overdracht niet direct lukt of de benodigde responsetijd niet wordt gerealiseerd. Denk aan beperkingen in mobiele dekking, drukte op het internet, de afstand die binnen het netwerk moet worden overbrugt of een ddos-aanval op de servers van de cloud provider.

Hiervoor biedt edge computing een

oplossing: dicht bij de sensoren en apparaten aanwezige rekenkracht doet de verwerking van deze informatie en zorgt voor de automatische uitvoering van de taken of acties. Edge computing kan hierbij op verschillende manieren worden gerealiseerd. Denk hierbij aan de computer aan boord van het zelfsturend voertuig, of computers in een apparatuurruimte op een ziekenhuislocatie, maar ook rekenkracht aan de randen van (mobiele) telecom netwerken. Er is hierbij geen sprake van een one size fits all; de situatie bepaalt welke oplossing past

Verwacht wordt dat door ontwikkelingen op het gebied van IoT, AI en big data edge computing de komende jaren het merendeel van de data, dat wil zeggen meer dan 50%, buiten het centrale datacenter of de cloud zal worden verwerkt. Het is ook niet voor niets dat cloud providers (o.a de hyper scalers) en ook grote infrastructuur (software) leveranciers hun product en diensten portfolio uitbreiden met verschillende edge computing oplossingen. Deze oplossingen zijn overigens nog vaak aanbieder specifiek en integreren daardoor nu vooral goed met de door de betreffende partij geboden clouddiensten of infrastructuur producten. Het is daarom extra belangrijk een goede afweging bij de keuze voor een product of dienst te maken.

Als uw organisatie ook in de toekomst innovatief wil zijn, is het daarom nu al verstandig om over de mogelijkheden en noodzakelijkheid van edge computing na te denken. Maakt of gaat uw organisatie gebruik maken van IoT, big data en AI? Volgt uw organisatie een ‘cloud tenzij’ beleid of bent u op weg alles naar de cloud te brengen? Automatiseert u processen waarin reactietijd telt? Indien het antwoord op één van deze vragen “ja” is, dan is het tijd om uw IT-strategie te heroverwegen en de mogelijkheden, randvoorwaarden en gevolgen van edge computing hierin te incorporeren en uit te werken.

Meer weten over edge computing in combinatie met IoT, big data en AI? Highberg (voorheen VKA) adviseert verschillende organisaties rond deze onderwerpen. We komen graag met u in gesprek.

Gerelateerde insights

divider