Het belang van de employer Net Promotor Score (eNPS) in 2024

Door Niek Klaver

Als jouw medewerkers op een feestje zijn, hoe enthousiast zullen ze over jouw organisatie praten?

Zijn jouw medewerkers zo tevreden over jou als werkgever, dat ze de organisatie aan anderen zouden aanbevelen om bij te komen werken? Dat is de vraag waar de eNPS naar kijkt.

placeholder

Wat is de eNPS?

De employer Net Promotor Score (eNPS) wordt gebruikt om te meten in hoeverre medewerkers een organisatie aanbevelen. Hiermee is het een goede maatstaf voor de employee experience. Het grootste voordeel van het gebruiken van de eNPS boven andere maatstaven is dat het simpel te berekenen is en eenvoudig te begrijpen. De eNPS wordt namelijk berekend door één vraag te stellen: “Hoe waarschijnlijk is het dat je jouw organisatie zou aanraden als werkgever?”. Deze vraag wordt dan door de deelnemers beantwoord op een schaal van 0 tot en met 10. Op basis van dit antwoord worden de werknemers bestempeld als promotors, passieven of criticasters.

  • Promotors (EU eNPS: 8-10): medewerkers die de organisatie zeer waarschijnlijk aanbevelen. Dit zijn de personen die op een feestje vol enthousiasme over hun werkgever zullen vertellen. Deze werknemers helpen dus actief mee aan de groei van de organisatie.
  • Passieven (EU eNPS: 6-7): medewerkers die tevreden zijn over de organisatie, maar hier passief in zijn en niet snel met anderen over zullen praten.
  • Criticasters (EU eNPS: 0-5): medewerkers die de organisatie niet aanbevelen. Deze mensen zullen actief hun ongenoegen over de organisatie uiten, waarmee ze een negatief effect hebben op de organisatie.

De eNPS wordt uiteindelijk berekend door het percentage criticasters van het percentage promotors af te trekken.

Waarom is inzicht in de eNPS belangrijk?

Highberg voert sinds 2014 jaarlijks een representatief benchmarkonderzoek uit onder de werkende Nederlandse bevolking, om het belang van de employee experience te benadrukken. De resultaten laten ook dit jaar weer het belang van een goede employee experience zien. Bijvoorbeeld, uit het onderzoek blijkt dat de eNPS aanzienlijke invloed heeft op de retentie intentie van werknemers; maar liefst 88% van de promotors geeft aan bij hun huidige werkgever te willen blijven werken, terwijl slechts 22% van de criticasters en 53% van de passieven dezelfde intentie hebben.

Bovendien tonen de resultaten aan dat promotors over het algemeen minder stress ervaren dan criticasters. Ook zijn promotors vaker gelukkig in hun werk, hebben ze een sterker gevoel van competentie en presteren ze over het algemeen beter dan criticasters. Deze variabelen, zoals stressniveau, geluksgevoel, competentieperceptie en bevlogenheid, hebben aantoonbaar invloed op de productiviteit van werknemers en dragen op lange termijn bij aan het succes van de organisatie. Het koesteren van een positieve eNPS lijkt dus niet alleen gunstig te zijn voor individuele werknemers, maar heeft ook bredere implicaties voor de prestaties van de gehele organisatie.

Vervolgstappen

Het doel is dus om zoveel mogelijk promotors en zo min mogelijk criticasters te hebben. Hoe kunnen organisaties dit bereiken? Daar vertellen wij meer over in ons 2024 employee experience webinar op 19 maart 2024. Tijdens dit webinar gaan we in op hoe de Nederlandse werkbevolking kijkt naar hun werkgevers in 2024, welke knelpunten en succesfactoren de eNPS beïnvloeden en meer.

Geïnteresseerd? Meld je dan aan voor het gratis Highberg webinar op 19 maart (11.00-12.00 uur). 


placeholder

Related insights

divider