Duurzaamheid: het containerbegrip van nu

Door Myra Hendriks

Sinds vorig jaar is Highberg gecertificeerd als B Corp. Dit betekent dat wij ons verbinden aan de missie using business as a force for good en dat we naast financiële waarde ook waarde voor mens, maatschappij en milieu nastreven. Mogen we onszelf dan nu een duurzaam bedrijf noemen?

placeholder

Om deze vraag te beantwoorden hebben we eerst een definitie van duurzaamheid nodig. En daar begint onze worsteling. Duurzaamheid is immers een containerbegrip geworden; het lijdt aan zogenaamde betekenisinflatie. In de zoektocht naar een definitie die tot de verbeelding spreekt raken we geïnspireerd door de Haudenosaunee, een aantal inheemse volken uit het noorden van de Verenigde staten. Zij geloven dat de aarde in bruikleen is. Een quote gebaseerd op deze filosofie luidt: “Make your decisions on behalf of the seven generations coming, so that they may enjoy what you have today.” En dat is precies hoe wij invulling willen geven aan onze BHAG: samen met onze klanten maken we met elke opdracht aantoonbare impact op duurzaamheid.

De grootste impact maken we tenslotte door te focussen op onze kernactiviteiten en dus samen met onze klanten. We toetsen de impact aan de hand van de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de VN. De doelen binnen dit kader worden opgehangen aan grofweg drie thema’s: milieu, maatschappij en economie. Duurzaamheid betreft immers niet alleen het klimaat, maar ook kwesties als diversiteit, gelijkheid en armoedebestrijding. Voor klanten betekent dit dat we niet alleen focussen op waardecreatie in de vorm van financiële waarde, maar ook maatschappelijke waarde. We noemen dit ook wel meervoudige waardecreatie. In de praktijk is het voor veel organisaties echter een grote uitdaging om de sweet spot te vinden waarbij de waardecreatie in balans is, ook wel de shared value genoemd.

Wat kunnen wij betekenen?

De ambitie om meervoudige waarde te realiseren raakt alle bedrijfsonderdelen van een organisatie en roept hierdoor fundamentele vragen op:

  • Wat is materieel voor onze organisatie hoe verankeren we dit in onze strategie? ​
  • Hoe vertaalt dit in onze dienstverlening? Past ons business model nog?​
  • Klopt de organisatiestructuur nog?​
  • Wat vraagt dit van onze mensen en onze leiders? Welke capabilities hebben we nodig? Welk gedrag zien we terug op de werkvloer en passen onze kernwaarden nog?​
  • Hoe besturen we de organisatie zodat niet alleen financiële waarde gerealiseerd wordt?​

De weg naar de organisatie van morgen is uitdagend en bestaat uit experimenteren, fouten maken en bijsturen. Als transformatiepartner maakt Highberg deze beweging mogelijk.

Wil je verder praten over dit onderwerp? Neem contact met mij op!

divider