Drie redenen waarom je als CIO en CSO elkaars hand moet vasthouden

Door: Anne van Esch

In mijn dagelijkse werk op het gebied van verantwoord digitaliseren zie ik dat verduurzamen en digitaliseren veel gemeen hebben. Beide streven naar waardecreatie, kennen inhoudelijke complexiteit en een vergelijkbare zoektocht naar eigenaarschap.

placeholder

Digitalisering en duurzaamheid lijken niet alleen op elkaar, ze kunnen niet zonder elkaar. Daarom is het onvermijdelijk dat de mensen die gaan over digitalisering (CIO's) en degenen die verantwoordelijk zijn voor duurzaamheid (CSO's) samen optrekken. Drie redenen waarom die samenwerking zo belangrijk is:

1. Leer als CSO van de ervaringen van de CIO

Digitalisering is een belangrijk onderwerp en toch zie ik nog steeds dat het onderwerp haar strategische positie nog verder moet veroveren. Het wordt ervaren als complex en specialistisch. Het krijgt met name aandacht als er iets gaafs mee kan of juist als er een acute crisis dreigt. Het ontbreekt aan prikkels voor langetermijnvisie, omdat investeringen gevoelsmatig ten koste gaan van primaire doelstellingen. De overeenkomsten met duurzaamheid zijn dan ook groot. Duurzaamheid is complex, groot en nieuw en daardoor voor velen moeilijk te overzien. 

Daarbij is er nog onvoldoende kennis aanwezig op C-level niveau om hier echt sturing aan te geven. Het effect? Verantwoordelijkheden worden toegewezen aan de CIO en CSO, die niet het volledige organisatorische bereik hebben. De CIO en CSO beslissen immers niet over hoe bijvoorbeeld het HR-proces wordt uitgevoerd. 

CIO’s hebben jaren ervaring met het organiseren van de governance en digitalisering aan de bestuurstafel brengen. Ook ontwikkelingen zoals agile werken waarin de business een bepalende rol heeft, komen vanuit IT. Als CSO is het betrekken van de juiste business stakeholders ook noodzaak. Start dus nu met het vormgeven van een governance met strategische rol van de business en van digitalisering. De CIO levert hierin cruciale kennis en ervaring.

2. Digitalisering moet in de basis duurzamer

Data en digitale oplossingen zitten in de haarvaten van iedere organisatie en raken daarmee meerdere duurzaamheidsaspecten (ESG: Environment, Social en Governance). Daarom vormt digitalisering zowel een belangrijk deel van de verduurzamingsoplossing als een deel van het probleem. 

Digitale oplossingen, zoals generatieve A.I., veroorzaken significant toenemende uitstoot. Daarnaast roepen ze vragen op over verantwoord gebruik, inclusiviteit en ethiek, met betrekking tot datagebruik van en voor burgers. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het zorgdragen voor inclusieve dienstverlening met digitale oplossingen Al deze kwesties vallen onder duurzaamheidsthema's. 

Je kan als CIO niet zelfstandig keuzes maken in welke duurzaamheidsmaatregelen je investeert, duurzaamheid is tenslotte een strategisch onderwerp waarbij je als organisatie dezelfde richting wilt volgen. De CSO bepaalt samen met de rest van het C-level management de prioriteit van de diverse duurzaamheidsthema's. Dit is dan ook de basis voor de strategie van duurzame digitalisering, Als de organisatie bijvoorbeeld meer prioriteit geeft aan terugdringen van materiaalgebruik en minder aan energie, dan ligt de focus dus eerder bij e-waste dan bij de data. 

Het is als CIO een grote uitdaging om een balans te vinden tussen waardevol en verantwoord en tussen nu en later. Zorg dat je inzet op de doelen die organisatiebreed van strategisch belang zijn. En maak gebruik van instrumenten als een integrale strategische roadmap en business cases waar de diverse strategische perspectieven van business, digitalisering en duurzaamheid bij elkaar komen. Op deze manier wordt de meest waardevolle en verantwoorde richting van IT voor de organisatie ingezet.

3. Verduurzamen kan eenvoudigweg niet zonder digitalisering

Oplossingen voor verduurzaming hebben in veel gevallen een digitale component in zich. Denk aan elektrificatie, robotica en software die processen efficiënter maakt. Data zijn bovendien noodzakelijk om inzicht te hebben in de impact van de organisatie en om binnen de keten en de omgeving informatie te delen en transparantie te bieden. 

Deze cruciale rol van data en digitalisering betekent dat je als CSO niet zonder de kennis en inbreng van de CIO kan. Als CSO zorg je in het vormgeven van de strategie dat digitalisering direct de juiste strategische positie heeft. De CIO brengt in de strategie de mogelijkheden en de risico’s van deze inzet in. Vervolgens in de realisatie, geef je gezamenlijk initiatieven vorm zodat de beoogde doelen worden bereikt. 

We kunnen er niet omheen dat zowel verduurzaming als digitalisering onderdeel zijn van de strategie van de toekomstbestendige organisatie. Reden dus om de strategieën en roadmaps van verduurzaming en digitalisering bij elkaar te brengen en in de besturing te zorgen dat deze elkaar continu blijven versterken.

De CSO en CIO zijn samen aan zet voor een integrale, waardevolle en verantwoorde strategie.

Omdat digitalisering en duurzaamheid zo met elkaar verweven zijn, is het van cruciaal belang dat je als CIO en CSO nauw samenwerkt. Begin daarom vandaag met kennisuitwisseling en geef een samenwerking vorm die leidt tot een succesvolle realisatie van de doelstellingen. Alleen door de juiste samenwerking en governance vorm te geven, kun je echt succesvol zijn. 

Heb jij behoefte aan verbindende kennis van beide domeinen om deze integratie te ondersteunen? Ik draag graag bij aan het vormgeven van een effectieve governance.

placeholder

Meer weten?

Neem contact op met Anne van Esch.

Gerelateerde Insights

divider