Doorontwikkeling naar een high performing cluster ​

Door Laura Abbink

We hebben Cluster Overeenkomsten binnen NS Commercie en IT (ComIT) begeleid in de doorontwikkeling naar een High Performing Cluster over de assen besturing, gedrag en leiderschap. In de begeleiding zijn o.a. de visie en clusterstrategie aangescherpt, heldere doelstellingen ontwikkeld en is de clusterindeling afgestemd op de strategie. Ook zijn de zogenoemde rituelen geoptimaliseerd op cluster- en teamniveau en zijn de medewerkers gecoacht in hun rol binnen de nieuwe manier van werken. Cluster Overeenkomsten is een bedrijfsonderdeel binnen NS die zich richt op de zakelijke markt.​

placeholder

Ervaring NS

Highberg weet ingewikkelde zaken stapsgewijs eenvoudig te maken. In de samenwerking, met oog voor mens en organisatie, hebben wij binnen afzienbare tijd concrete resultaten behaald.”

Frans Slats– Resultaat Lead Overeenkomsten​​

Uitdaging

Sinds in 2020 de basis gelegd voor de nieuwe ComIT Way of Working (WoW), is de ambitie voor Cluster Overeenkomsten om door te ontwikkelen naar een High Performing Cluster. Dit vraagt een verandering over de as van de inhoud waarbij veranderkundige expertise nodig is. ​

Om dit te realiseren stelden zij Highberg de vraag: “Begeleid ons op zowel de harde als de zachte kant in het implementeren van de ComIT WoW, zodanig dat eigenaarschap wordt gevoeld en genomen door de teams, de leads, product owners en scrummasters in het doorontwikkelen van cluster OVK naar een High Performing Cluster. Vervul daarbij ook tijdelijk de rol van scrummaster en teamcoach voor twee teams. Help ons bij het neerzetten van een nieuwe missie, visie en clusterstrategie en de besturing hiervan.”​

Aanpak

Inhoud (harde kant)​

Voor de strategieontwikkeling inclusief doelstellingen en KPI’s met een passende clusterindeling zijn er verschillende werk/ontwerpsessies geweest samen met een kernteam vanuit NS. De rest van het cluster heeft tussendoor als klankbord gefungeerd om input en feedback te geven. De besturing op de strategie is ingericht door o.a. het inrichten van de metingen op de doelen en wekelijks het goede gesprek te voeren over de doelen in de Obeya. ​

Daarnaast is stevig en helder portfoliomanagement ingericht met duidelijke afhankelijkheden tussen teams en afdelingen door het ontwikkelen en vullen van roadmaps in een nieuwe Jira structuur.​

​Gedrag & Leiderschap (zachte kant)​

De zachte kant richt zich op het geloof, het begrip, de steun en de vaardigheden die nodig zijn om te groeien. Dit betreft het verstevigen van cluster- en teamdynamiek, stimuleren van resultaatgericht werken en duidelijke differentiatie in rollen (Lead, PO, SM). Dit hebben we gedaan door o.a. tijdelijk de Scrummaster/teamcoach rol op te pakken voor een aantal teams, een rollenworkshop te organiseren, cluster- en teamrituelen te optimaliseren en coaching on the job uit te voeren. ​

Ervaring Laura

Door de inzet, constructieve houding en betrokkenheid van de mensen bij Cluster Overeenkomsten hebben we in een korte tijd veel stappen kunnen maken. Het cluster heeft nu grip op de doelen waarmee ze haar strategie willen realiseren. Met de gerealiseerde verbeteringen op besturing, gedrag en leiderschap heeft het cluster mooie stappen gezet richting een high performing cluster.” 

Aldus Highberg Consultant Laura Abbink​

Resultaten

Inhoud (harde kant)

  • Clustervisie met missie, visie en strategie met KPI’s op vier perspectieven: Klant, Financieel, Proces & Medewerker​
  • Roadmaps met initiatieven die bijdragen aan de strategie​
  • Ingerichte besturing door doorvertaling van de strategie en integratie in bestaande rituelen ​
  • Van silo-sturing op teamniveau naar strategische sturing op clusterniveau middels een verstevigd portfolioproces incl. ingerichte portfolio sync, geoptimaliseerde Jira-structuur, ​
  • Een aangepaste cluster- en teamindeling ten behoeve van effectief en efficiënt samenwerken passend bij de strategische doelen.​

Gedrag en Leiderschap (zachte kant)

  • Opgeleide SM-populatie met nieuwe skills zoals Tiny Habits en rollenworkshop (gouden driehoek)​
  • Differentiatie en aanscherping van de rollen Leads, PO’s en SM’s​
  • Groei op ComIT WoW in de teams, o.a. werken met epics en stories in Jira​
  • Geoptimaliseerde rituelen met duidelijk onderscheid​