De impact van hybride werken op de houding van Managers ten aanzien van het Bedrijfs(beleid)

Door: Alex Hellemons

In de nasleep van de COVID-19-pandemie hebben veel organisaties wereldwijd hun werkwijze moeten aanpassen, en hybride werken is een populair concept geworden. Ook bij een Nederlandse verzekeringsmaatschappij heeft deze nieuwe manier van werken zijn intrede gedaan. Hierdoor ontstaat de vraag hoe het hybride werken de houding van managers ten aanzien van het bedrijfsbeleid beïnvloedt. AnalitiQs, heeft een grondige driver analyse uitgevoerd op data uit onderzoek naar medewerker engagement en hybride werken om antwoorden te vinden op deze vraag. De resultaten van dit onderzoek hebben interessante inzichten opgeleverd.

Transformation Endgame
Digital-Experte
Digital-Verfolger
Digital-Nachzügler
Print zu Digital
Zielbild
Produktmix
Pure Digital
GuV
Aboanzahl

Impact van Hybride Werken op Plezier in Leidinggeven en Kritische Houding

Uit het onderzoek blijkt dat managers die minder plezier ervaren in het leidinggeven als gevolg van hybride werken een grotere kans hebben (23%) om criticasters te zijn van het hybride werken beleid van het bedrijf in kwestie. Dit resultaat suggereert dat het welzijn en de tevredenheid van managers met betrekking tot hun rol als leidinggevende een belangrijke rol spelen in hun houding ten opzichte van het bedrijfsbeleid. Het is cruciaal voor organisaties om te begrijpen hoe zij het plezier en de voldoening van managers in hun leidinggevende rol kunnen vergroten, vooral in het hybride werkomgeving waarin zij opereren.

placeholder

Productiviteit en de Rol van Managers als Promotors van het Beleid

Een andere opvallende bevinding uit het onderzoek is dat managers die een toename of een gelijkblijvende teamproductiviteit ervaren, een veel grotere kans hebben (respectievelijk 84% en 63%) om promotors te zijn van het hybride werken beleid. Dit resultaat geeft aan dat teamproductiviteit een cruciale rol speelt in het vormen van de houding van managers ten aanzien van het bedrijfsbeleid. Als hybride werken leidt tot een merkbare verbetering van de teamproductiviteit, dan zijn managers sneller geneigd het beleid te ondersteunen en promoten.

Het Belang van Plezier en Productiviteit voor Promotors van Hybride Werken

Interessant is dat managers die geen verandering in teamproductiviteit ervaren, een hogere kans hebben om promotors te zijn van het beleid ten aanzien van hybride werken, maar alleen wanneer zij evenveel of meer plezier ervaren in hun rol als leidinggevende (74%). Dit resultaat benadrukt dat het plezier en de tevredenheid van managers een sleutelfactor zijn bij het vormen van een positieve houding ten opzichte van het hybride werken, zelfs als er geen significante verandering in de teamproductiviteit wordt waargenomen.

placeholder

Conclusie: Het Verbeteren van Hybride Werkbeleving

De bevindingen uit het onderzoek tonen aan dat de houding van managers ten aanzien van het bedrijfsbeleid sterk wordt beïnvloed door de effecten van hybride werken. Het is duidelijk dat organisaties zich bewust moeten zijn van de impact van hybride werken op het plezier en de tevredenheid van hun managers, evenals op de productiviteit van hun teams.

Om de houding van managers positief te beïnvloeden en hen te motiveren om het beleid rond hybride werken te ondersteunen, is het essentieel om maatregelen te nemen die het plezier in leidinggeven vergroten.

Daarnaast is het van cruciaal belang om te focussen op het verbeteren van de teamproductiviteit in de hybride werkomgeving. Dit kan worden bereikt door middel van effectieve communicatie, samenwerkingsplatforms en technologieën, en het stimuleren van een gevoel van verbondenheid en betrokkenheid binnen de teams.

Al met al kan hybride werken een positieve invloed hebben op de houding van managers ten aanzien van het bedrijfsbeleid, maar het vereist wel aandacht voor het welzijn van managers en het bevorderen van een productieve en positieve werkomgeving. Het onderzoek dat door AnalitiQs is gestart om het plezier onder leidinggevenden te verhogen en de productiviteit te verbeteren levert waardevolle inzichten draagt bij aan het succes van hybride werken bij deze verzekeringsmaatschappij.

Gerelateerde inzichten