Met datagedreven werken sneller acteren

Met datagedreven werken sneller acteren en besluitvorming verbeteren.

data
datagedreven
besluitvorming
cijfers
informatie

Wat is datagedreven werken?

Datagedreven werken betekent sturen op basis van feiten. Die feiten haal je uit data. Belangrijke voorwaarde voor succes is niet alleen dat die cijfers beschikbaar zijn in bijvoorbeeld overzichtelijke dashboards, maar vooral dat iedereen binnen de organisatie comfortabel wordt met het gebruiken van die data en begrijpt hoe ze die cijfers kunnen interpreteren. Pas dan kun je met datagedreven werken continu de processen verbeteren, klantgerichter werken en innoveren.

Wat levert het op om hierin te investeren?

Organisaties die datagedreven werken, werken sneller en werken beter samen. De belangrijkste voordelen van het nemen van beslissingen op basis van feiten:

 1. Sneller bruikbare inzichten
  Feiten vormen de basis om te snappen wat er gebeurt en waarom. Als organisatie kun je goed reageren én snel anticiperen op ontwikkelingen, waardoor processen soepeler en beter lopen en er productiever en efficiënter gewerkt wordt.
 2. Beter samenwerken in de hele keten
  Door prestaties expliciet meetbaar te maken, leren medewerkers van hun handelen. Daardoor zijn ze steeds beter in staat een besluit te nemen dat door de keten gedragen wordt. En door kennis bij elkaar te brengen ontstaat een betere en slimmere samenwerking tussen werknemers en teams. Iedereen heeft daarbij een verantwoordelijkheid om de hele keten te laten slagen.
 3. Klantgerichter en innovatiever
  Werknemers gaan klantgerichter werken, doordat ze sneller zien wat het effect is van hun handelen. Gevolg is (nog) meer tevreden klanten. Ook kunnen innovaties beter gemonitord worden, zodat je als organisatie tijdig kunt bijsturen en sneller duidelijk is of de innovatie een succesvolle aanvulling voor je organisatie is.

De uitdagingen bij datagedreven werken

Gebrek aan data is meestal niet het probleem. De meeste organisaties hebben al veel data beschikbaar, maar gebruiken het nog niet (effectief). Zelfs als de techniek wel (goed) is geregeld. Veelgehoorde uitdagingen zijn een gebrek aan inzicht, geen idee hoe ze data moeten gebruiken om besluiten te nemen, of nog niet op de cijfers durven vertrouwen. Allemaal veranderkundige vraagstukken die een cultuuromslag vragen; een nieuwe manier van werken.

Om echt succesvol datagedreven te werken is het belangrijk dat de hele organisatie hierin meegaat, dat iedereen op basis van feiten beslissingen neemt en snapt hoe en waarom de besluiten genomen worden. Ook vraagt het om een omgeving waarin ruimte is om te experimenteren om te ontdekken wat werkt en wat niet. Highberg kan je helpen bij het realiseren van deze cultuuromslag binnen de organisatie, onze dataspecialisten zijn bedreven in veranderkundige vraagstukken.

De randvoorwaarden van datagedreven werken

Bij datagedreven werken vormen feiten in de vorm van data de basis voor de besluitvorming binnen een organisatie. Om dat goed te kunnen doen, moet zowel de technische als de veranderkundige kant op orde zijn. Alleen organisaties die oog hebben voor de hele dataketen, dat wil zeggen alle stappen die nodig zijn voor succesvol datagedreven werken, kunnen daadwerkelijk veranderen.

De technische kant van datagedreven werken betreft onder meer hoe je de data vastlegt, hoe je systemen gebruikt, en de eisen die je stelt aan de kwaliteit van de gegevens en de verwerking van data om tot effectieve inzichten te komen.

De veranderkundige kant gaat over hoe je de mensen meeneemt in geloven en snappen dat data de besluitvorming binnen je organisatie kan verbeteren. Vervolgens is het belangrijk gezamenlijk tot antwoorden op de volgende vragen te komen:

 1. Hoe haal je informatie (feiten) uit de data?
 2. Hoe helpen die feiten je bij de besluiten en acties die genomen worden binnen de organisatie?
 3. En wat moet je vervolgens meten en weten om te zien of de beslissingen die je op basis van data hebt genomen daadwerkelijk succesvol zijn?

Hoe volwassen is jouw organisatie op het vlak van datagedreven werken?

Voor datagedreven werken zijn kaders nodig: de juiste technologie, een duidelijke datastrategie en een datateam dat goed samenwerkt met de overige disciplines binnen de organisatie. Als aan die voorwaarden is voldaan, kun je echt datagedreven werken. Highberg kan je hierbij helpen en ervoor zorgen dat de strategie, technologie en de medewerkers goed op elkaar aansluiten, zodat je als organisatie succesvol datagedreven kunt werken.

Hoe kan Highberg hierbij helpen?

Highberg is gespecialiseerd in het continu verbeteren van prestaties op de werkvloer. Datagedreven werken is een goede manier om die prestaties te monitoren en bij te sturen. Succesvol werken op basis van data en feiten vergt vaak een andere werkwijze van medewerkers. Uitdagingen waar wij jouw organisatie onder andere bij kunnen helpen, zijn:

 • Een succesvolle implementatie van datagedreven werken
  Wij helpen voornamelijk bij de veranderkundige kant, zodat er daadwerkelijk gebruikgemaakt wordt van de data die technisch beschikbaar is gesteld. Daardoor hoor je niemand meer intern op het vlak van data zeggen: “Er is iets gemaakt, maar het wordt niet gebruikt.” Waar nodig kunnen we ook ondersteuning bieden bij het organiseren van de technische kant.
 • Werknemers laten excelleren met data:
  Iedere medewerker neemt op zijn eigen niveau besluiten, die wil je het liefst allemaal op basis van data laten nemen. Wij helpen de datavaardigheden te vergroten binnen de organisatie, zodat iedereen zijn werk op basis van feiten kan uitvoeren. Ook kunnen we helpen bij het creëren van een eigen groeimodel, om te blijven leren en ontwikkelen met data.
 • De dataketen efficiënter en effectiever laten werken
  De samenwerking tussen de disciplines verbeteren, zodat iedereen elkaar begrijpt en dezelfde taal spreekt. Met als resultaat dat de doorlooptijd voor het verkrijgen van informatie verkort wordt, er sneller beslissingen genomen kunnen worden en er betere data ontstaat, waardoor het succes van die beslissingen beter gemeten kan worden.

Advies en begeleiding nodig om datagedreven werken te implementeren in jouw organisatie? Neem dan direct contact met ons op!

Gerelateerde insights

divider