Boa in dienst? Voorkom boetes en imagoschade door onrechtmatige gegevensverwerking

Meer dan 1100 instanties in Nederland hebben buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) in dienst. Al deze instanties hebben verplichtingen op grond van de AVG, maar daarnaast ook de Wpg. De werkgever van de boa, de verwerkingsverantwoordelijke, moet voorzieningen treffen op het gebied van bewustwording en de inrichting van (gebruikte) systemen. Uit de praktijk blijkt dat hier vaak nog te weinig in wordt geïnvesteerd.

placeholder

Nieuwswaardig: drukke en stressvolle baan

De bijna 25 duizend boa’s in Nederland zijn op dit moment volop in het nieuws. Deze boa’s lopen vaak op straat en houden toezicht op de lokale orde en veiligheid. Een drukke en stressvolle baan in tijden van Corona en vuurwerkverbod. Daarnaast zijn er ook nog de leerplichtambtenaar, de controleur in het openbaar vervoer en de boswachter. Wist je dat er zelfs een serie is, speciaal over boa’s?

Verschuiving naar eisen uit de Wet politiegegevens (Wpg)

In Nederland werken boa’s sinds 2018 onder de Wpg. Deze verschuiving brengt een aantal veranderingen met zich mee voor (de werkgever van) de boa. Bevindingen van boa’s worden meestal vastgelegd in een rapportage. De Wpg stelt hieraan een aantal eisen, zoals: feiten en meningen moeten van elkaar worden gescheiden en er moet een duidelijk onderscheid worden gemaakt in betrokkenen (verdachte, slachtoffer, getuige). Bovendien stelt de Wpg dat politiegegevens aantoonbaar beveiligd moeten worden. Politiegegevens zijn immers bij uitstek gevoelige gegevens. Er gelden ook andere bewaartermijnen voor politiegegevens. Deze zijn namelijk veel concreter dan bewaartermijnen uit de AVG.

Handvatten voor verwerkingen die onder AVG niet mogelijk zijn

Naast deze verplichtingen geeft de WPG ook handvatten voor verwerkingen die onder de AVG niet mogelijk zijn. Er gelden namelijk andere grondslagen. Politiegegevens mogen bijvoorbeeld zonder toestemming van de betrokkene(n) worden verwerkt. Daarnaast kunnen politiegegevens waarvan de initiële bewaartermijn is verstreken geautomatiseerd worden vergeleken met andere politiegegevens én in combinatie met elkaar worden verwerkt.

Onmisbare rol in het voorkomen van onrechtmatige gegevensverwerking

De werkgever van de boa heeft een onmisbare rol in het voorkomen van onrechtmatige gegevensverwerking door boa’s. De boa zal, afhankelijk van welke pet hij op heeft (Lees over het twee petten dilemma in dit blog), in verschillende systemen moeten werken of gegevens moeten labelen zodat politiegegevens anders worden behandeld dan ‘normale’ persoonsgegevens. Daarnaast zal de werkgever trainingen op maat moeten aanbieden aan de boa met praktische tips en handvatten voor de praktijk.

Boetes en imagoschade door onrechtmatige gegevensverwerking voorkomen?

Zorg als werkgever van boa’s voor de juiste kennis op het gebied van de Wpg in huis en systemen die goed hierop ingericht zijn. Op deze manier kan de boa goed voorbereid op pad!

placeholder

Wil je meer weten over de Wpg?

Neem contact op met Frank van Vonderen

Gerelateerde insights

divider