Begeleiden jaarplanproces directie en RvB

Na een lange periode van stabiliteit, staat Enexis onder druk om haar productiviteit te vergroten en kosten te verlagen om de energietransitie versneld te realiseren.

organisatietransformatie 
jaarplanproces begeleiden
strategisch operationeel sturen
strategiekaarten

Maarten Blacquière - voormalig CFO Enexis

"Het team van Highberg heeft in heel goede samenwerking met Enexis gezorgd voor veel duidelijkheid en ambitie, van de RVB tot aan de operatie. De lat is duidelijk hoger gelegd, op resultaat én op verbeterpunten in ons directieteam. Een heel specifieke verbetering betreft de definitie van kritieke succesfactoren (KSF) als middel om de strategie door te vertalen zonder onmiddellijk in te operationele KPI's verzeild te raken."

Uitdaging

In navolging van een traject om de operationele sturing in de gehele organisatie te verbeteren, ontstond ook de behoefte om de executiekracht van het directieteam en de Raad van Bestuur te verbeteren.

Opdracht

Analyseer de huidige werkwijze en de samenwerking in het directieteam, met de nadruk op besturing, gedrag en leiderschap. Help de RvB om de verbeterpunten op te pakken ter vergroting van de executiekracht, door het implementeren van effectieve besturing in de top van Enexis. Gebruik hierbij het jaarplanproces 2021 als vehikel om de verandering te effectueren en werk samen met betrokken interne afdelingen om hen hierin te ontwikkelen.

Aanpak

Na de analyse zijn de volgende verbeterpunten voor een effectieve strategie-executie succesvol gerealiseerd:

  • Vertaal strategie naar kritieke succesfactoren en dan pas naar KPI’s (strategie als verhaal)
  • Begeleid bedrijfsplanproces als vehikel voor implementatie i.s.m. interne afdeling (Strategie & Beleid, Corporate Control, etc)
  • Veranker op strategische wijze de uitgangspunten van operationeel sturen, om vanuit een helder kader verdere implementatie van operationeel sturen binnen de afdelingen goed mogelijk te maken.

Resultaten

  • Scherp jaarplanproces met behaalde deadline en tevreden RvC, waarbij operationeel sturen strategisch is verankerd
  • Strategie vertaald naar strategiekaarten voor RvB en het primaire voortbrengingsproces
  • Basis gelegd voor verdere implementatie van operationeel sturen vanuit duidelijke, strategische kaders

Gerelateerde insights

divider