Architectuur en agile schaalmethoden, laat je inspireren door kennis die er al is

Door: Jelle Wissenburgh

Het is bij het opschalen van agile ontwikkelingen in de praktijk voor sommige organisaties nog zoeken naar de precieze rol van de architect en architectuur. Een voorbeeld hiervan is agile ontwikkeling op basis van scrum. Binnen scrum bestond tot voor kort geen expliciete rol voor Enterprise of IT-architecten. Een scrum team kent namelijk drie rollen: productowner, scrummaster en een aantal ontwikkelaars/testers. Bij opschalen leidt dit tot het risico op suboptimale implementaties en een inefficiënt ontwikkelproces.

Agile development and architecture, Agile architecture, Agile frameworks

Architectuur is onmisbaar in ‘grote’ omgevingen:

Omdat Agile ontwikkelmethodes gangbaar geworden zijn in softwareontwikkeling en ook worden toegepast voor grote omgevingen, zijn inmiddels ook diverse agile schaalmethoden beschikbaar. Agile schaalmethoden bieden handvatten om agile ontwikkeling toe te passen in situaties waarbij meerdere gelijktijdig werkende teams nodig zijn. Bekende voorbeelden van raamwerken die agile schaalmethoden bieden zijn: Scaled Agile Framework (SAFe), Diciplined Agile Delivery (DAD), Large Scale Scrum (LeSS), Nexus en het Spotify model.

In tegenstelling tot het scrum raamwerk, onderkennen de huidige agile raamwerken de behoefte aan architectuur ondertussen wel. In alle genoemde raamwerken heeft de architect en/of architectuur namelijk een plek gekregen in de agile (schaal)methoden. De invulling van rollen, processen en producten verschilt daarbij nog wel sterk per raamwerk. Het varieert van in een uitwerking in termen van rollen, proces en organisatie zoals bijvoorbeeld binnen SAFe en DAD, een aantal gedragstips in LeSS tot alleen het aanstippen in Nexus en Spotify.

De ‘juiste dingen doen’ vraagt om verbinding:

De verbinding tussen architectuur en agile werken komt in de praktijk moeilijk tot stand. Architecten binnen een staande organisatie hebben de neiging vanuit waterval denken architectuur te bedrijven en andersom werken ontwikkellaars vaak vanuit een enkelvoudig teamperspectief, zonder architectuur kaders. De ervaring leert dat organisaties moeite hebben dit te onderkennen en goed in te richten.

Het vraagt vasthoudendheid, creativiteit en omwegen van beide kanten om elkaar te vinden. Aan de ene kant zullen architecten de neiging om het klassieke architectuurproces in te zetten moeten loslaten. Aan de andere kant zullen ontwikkelaars bewust op zoek moeten naar richting en kaders, waarbinnen zij de ontwikkeling kunnen laten plaatsvinden.

Put inspiratie uit de agile raamwerken:

Het toepassen van agile schaalmethoden door het gebruik van agile wordt nu meer gemeengoed en dat is een goede zaak. Het gebruik van een raamwerk biedt organisaties, door de gedeelde best practices, kansen om effectiever gebruik te maken van agile ontwikkelmethoden. Organisaties zouden daarom vaker expliciet gebruik moeten maken van de kennis en ervaring die agile raamwerken zoals SAFe, DAD, Less, Nexus en Spotify brengen in plaats van dit op eigen kracht te willen doen.

Gerelateerde artikelen:

divider