Als zomerdirecteur mag je ook echt iemand ontslaan

Als zomerdirecteur kreeg ik meer dan eens, en ook nu nog, de vraag of ik eventueel iemand mocht ontslaan in mijn periode als zomerdirecteur. Terwijl de wandelgangen zeggen dat dit niet mag, bevestigde de directie dat dit wel zou mogen als het nodig zou zijn. Tuurlijk doe je dit niet zomaar en ga je zorgvuldig met je (tijdelijke) nieuwe verantwoordelijkheden om. Maar wat doe je als zomerdirecteur? En wat wil je in zo’n periode bereiken? In deze blog leg ik dat uit!

Zomerdirecteur
#MakeImpact
Maatschappelijke betrokkenheid
Activiteiten
Terugblik
Duurzaam partnerschap
Continuïteit
Highberg Digital Transformation
Verantwoordelijkheden
B-corp certificering

Eerst wat context: het fenomeen zomerdirectie is typisch Highberg Digital Transformation. Binnen onze organisatie is de afspraak dat - als je als MT-lid op vakantie gaat - je één van de medewerkers, ervaren of minder ervaren, vraagt om je te vervangen. Hiermee zorgen we voor continuïteit binnen het team en is er altijd een aanspreekpunt voor offerteaanvragen en projecten. Dit geldt niet alleen voor MT-leden maar ook voor directie, sterker nog: zij hebben de afspraak om tegelijkertijd, maar niet gezamenlijk, op vakantie te gaan. Zodoende ontstaat er ruimte voor één of twee medewerkers om de rol van directeur over te nemen. En, oh ja, voor de rol van zomerdirecteur kun je niet solliciteren, je wordt door de directie gevraagd.

Omdat de vervanging in de zomervakantie plaatsvindt is het rustiger en is er ruimte om een thema aan deze periode te koppelen. De afgelopen jaren hebben collega’s verschillende onderwerpen centraal gesteld: zo heeft Anne van Esch het thema ‘Fit for Purpose’ geïntroduceerd, heeft Cleo van Engelen het thema ‘Durf te falen’ geagendeerd en hebben Laura Natrop en Marwan Jezrawi na Corona het thema #Reconnect neergezet. Ikzelf heb, samen met collega Jessica Drake-Wetsteijn, het thema #MakeImpact geagendeerd. Het bijzondere daarvan is dat deze thema’s nog steeds een rol spelen binnen onze organisatie.

Persoonlijke ambitie

Toen ik startte met mijn rol als zomerdirecteur had ik voor mezelf verschillende doelen. Als eerste wilde ik meer bekend raken met de processen achter de schermen, waar je als medewerker geen zicht op hebt. Ook wilde ik het thema Maatschappelijke Impact op de kaart zetten. Zo gaat impact maken in mijn ogen niet alleen om: People, Planet, Profit, maar ook om:

  • Impact maken op medewerkers door een leuke en inspirerende organisatie te zijn;
  • Door een organisatie te zijn die open staat voor diversiteit en inclusiviteit;
  • Door impact te maken op de maatschappij met de kennis en kunde die we hebben en ook inzetten bij probono opdrachten om daarmee maatschappelijke impact realiseren;
  • Deze kennis te delen in podcasts, blogs en tijdens congressen;
  • Maar ook door onze uitstoot te verminderen en afval te scheiden.

Kortom, het thema Impact Maken beslaat vele aspecten en die wilde ik onder de aandacht brengen van collega’s.

Activiteiten

In de periode van drie weken hebben Jessica en ik veel tijd besteed aan lopende zaken, het organiseren van leuke activiteiten, het realiseren van een kleine verbouwing op kantoor en aandacht schenken aan het thema #MakeImpact.

Activiteiten die we bijvoorbeeld hebben georganiseerd waren een workshop business vitaliteit, een gezellige middag varen met elektrische fluisterbootjes over de Kogerplassen en een biologische wijnproeverij.

Ook hebben we van één van onze werkkamers een inspirerende omgeving gemaakt. De ‘woonkamer’-ruimte is nu de meest geboekte vergaderruimte van het kantoor waar bila’s worden gevoerd, podcasts worden opgenomen en webinars worden gefaciliteerd! En, je kunt er ook even een yogamat uitrollen en tot jezelf komen. Een ruimte die door veel collega’s met enthousiasme is ontvangen en een blijvertje is!

De activiteiten waren leuk en in het thema van #MakeImpact, maar om het thema echt op de kaart te zetten hebben we onze maatschappelijke partners Stichting Leerkracht en Amref gevraagd langs te komen. Zij hebben verteld wat hun ‘purpose’ is, hoe zij dat waarmaken en hoe wij daarbij ondersteunen. Ook hebben we een (gratis) consultancy opdracht voor Voedselbanken Nederland uitgevoerd. In de voorbereiding op ons zomerdirectieschap zijn Jessica en ik op zoek gegaan naar een maatschappelijk doel die we verder kunnen helpen bij hun uitdagingen op het gebied van digitalisering. Zo zijn we uitgekomen bij Voedselbanken Nederland (VBN) waar we samen met 8 (!) enthousiaste collega’s een informatieplan voor VBN ontwikkeld om ze verder te helpen op het gebied van digitalisering.

Inbedding van het thema #MakeImpact in de organisatie

Zoals gezegd is het idee om een thema te adopteren en dat te agenderen, zodat het een belangrijkere rol in onze organisatie krijgt. Nu, ruim een jaar later, kan ik constateren dat we hierin stappen hebben gezet. Bijna een jaar na ons zomerdirecteurschap is Highberg B-corp gecertificeerd. Ook is één van onze collega’s voor langere tijd betrokken als informatiemanager bij VBN. Zo helpen we VBN niet voor korte tijd, maar gaan we met elkaar voor langere tijd een commitment aan. En ook de maatschappelijke partners (LeerKracht en Amref) ondersteunen we nog altijd met raad en daad.

Een ander aspect wat binnen onze organisatie is ontstaan en waar we trots op zijn dat we dat hebben weten te realiseren tijdens ons zomerdirecteurschap, is dat we hebben ingevoerd dat we collega’s, tot op zekere hoogte, faciliteren vrijwilligerswerk te doen. Daarbij stellen we twee voorwaarden: de collega zet zijn kennis en ervaring in die hij heeft opgedaan bij Highberg ook in bij het vrijwilligerswerk én de organisatie waar we vrijwilligerswerk uitvoeren moet een non-profit karakter hebben.

Terugblik

Ruim een jaar na dato kijk ik met veel trots terug op mijn periode als zomerdirecteur. Hetgeen mij het meest opgevallen is in deze periode is het vertrouwen dat je direct vanaf de start krijgt. Niet alleen van de directie (‘ga het maar doen, wij zijn op vakantie’), maar ook van collega’s die de feedback op offertes direct serieus nemen en ook de moeilijke(re) gesprekken met je aangaan! Dit was voor mij het mooiste om te ervaren. En om nog even terug te komen op de eerste vraag: nee, we hebben niemand ontslagen, met deze groep collega’s was dat zeker niet nodig. Maar belangrijker nog, we hebben echt maatschappelijke impact gemaakt en daar ben ik trots op!

placeholder

Wil jij onze nieuwe zomerdirecteur worden?

Solliciteer dan bij Highberg en neem contact op met HR via career@highberg.com. En wie weet word jij dan in de toekomst voor deze functie gevraagd!

Gerelateerde insights

divider