Sturen op waarde met portfoliomanagement – Deel 1

Door Sander Spanjaard

In organisaties met veel IT initiatieven (ontwikkeling van front-end, ERP-systeem, dataplatform, infrastructuur, etc) speelt nog wel eens het volgende: Er ontbreekt onderlinge samenhang tussen al deze initiatieven, men vind het lastig om keuzes te maken en er wordt vooral gestuurd op kosten, niet op waarde. Besluitvorming komt traag op gang en het duurt lang voordat initiatieven gerealiseerd zijn. Dit alles komt de werksfeer niet ten goede, waardoor het misschien moeite kost om werknemers vast te houden.

Sturen op waarde met portfoliomanagement

Organisaties met meerdere ontwikkelvormen

De wil bij zo’n organisatie groeit om agile te werken, ingegeven door een sneller veranderende omgeving en een nieuwe generatie werknemers. Tegelijk zien we in de uitvoering vaak meerdere ontwikkelvormen naast elkaar (agile/hybride/waterval). De organisatie werkt bijvoorbeeld agile in de front-end, hybride op software die niet continu doorontwikkeld kan worden (zoals in geval van embedded software) en die hierdoor meer planmatige voorbereiding vergt, en waterval waar de scope vooraf bekend is of contractueel vastgelegd moet zijn. Deze verschillende ontwikkelvormen vergen een overkoepelende sturing om samenhang te borgen en resultaten te maximaliseren.

Wat levert portfoliomanagement op

Portfoliomanagement is een geschikt middel om overkoepelend te sturen op IT initiatieven, waarvoor diverse afwegingen nodig zijn. Portfoliomanagement is een werkwijze waarmee je gezamenlijk de juiste strategische keuzes kunt maken, om die vervolgens door te vertalen naar executie in de hele organisatie. Keuzes waarbij innovatie en optimalisatie in balans komen, rekening houdend met beperkte maakcapaciteit. Er ontstaat samenhang, zonder overlap en met grip op afhankelijkheden. Portfoliomanagement geeft op een gestructureerde manier richting aan de veranderorganisatie. Met als dikke plus dat het teams voldoening geeft om hun bijdrage te kennen aan het grotere doel.

Portfoliomanagement voor meerdere ontwikkelvormen

Nu sluit traditioneel portfoliomanagement aan op waterval, terwijl bijvoorbeeld SAFe portfoliomanagement aansluit op scrum/agile software ontwikkeling. Beide werkwijzen bieden onvoldoende raamwerk voor de beschreven organisatie met meerdere ontwikkelvormen. Maar welke inrichting van portfoliomanagement werkt dan wel?

Hoe er in verschillende hoeken van de organisatie ook ontwikkeld wordt: Een gezamenlijk belang is het creëren van waarde. En om in te spelen op een sneller veranderende omgeving, moet een organisatie als geheel continu op waarde kunnen bijsturen. Mijn aanbeveling is dan ook om in een organisatie met meerdere ontwikkelvormen portfoliomanagement in te richten op het doorlopend sturen op de hoogste waarde. Hiertoe kun je je portfoliomanagement met agile principes inrichten en de diverse ontwikkelvormen op een aantal punten (zoals rollen en proces) met elkaar afstemmen. In essentie levert dit een werkwijze op met een regelmatige cyclus van (her)beoordeling van initiatieven op de hoogste waarde, committeren van resources, realiseren van resultaten met verschillende ontwikkelvormen en terugkoppelen van resultaten voor tijdige bijsturing.

In de volgende twee delen van deze blogreeks leggen we uit hoe dit in zijn werk gaat en geven we praktische tips. Een eerste tip ligt voor de hand (maar is niet altijd makkelijk om te doen): maak zowel agile, hybride als waterval initiatieven niet te groot. Knip ze waar nodig op. Dat vergroot de mogelijkheid om tijdig een eerste resultaat te hebben om te beoordelen op waarde en om bij te sturen waar nodig.

Gerelateerde insights

divider