Digital ethics

"Keuzes en afwegingen"

Artificial Intelligence (AI) en algoritmes verrijken de wereld en leiden de meest fantastische uitkomsten leiden. Maar het kan ook misgaan. Bijvoorbeeld wanneer een algoritme bepaalde groepen benadeelt, als mensen ten onrechte verdacht worden gemaakt of uitgesloten worden.

Laura Natrop
Laura Natrop

Neem contact op

Dorus-Jan ten Boom
Dorus-Jan ten Boom

Neem contact op

Placeholder text

Soms is het niet zozeer de vraag of iets technisch kan of juridisch mag, maar is het vooral de vraag of je dit als organisatie wel wilt. Organisaties willen en moeten ethische vragen zorgvuldig beantwoorden. Daarvoor is het bijvoorbeeld nodig dat er ethische kaders zijn, dat er een ethische commissie is en dat er met elkaar een goed gesprek wordt gevoerd over keuzes en afwegingen.

Wat betekent digital ethics voor mijn organisatie?

placeholder

Gerelateerde insights

divider